Назад

Адреса: вулиця Київська, будинок 281
місто Прилуки
Чернігівська область
17500

Телефон / факс (04637) 7-10-12

E-mail: sobespl@ukrpost.ua

Начальник управління - Малиш Ганна Павлівна

т. 7-10-12, 7-11-09 (кабінет № 54)

Заступник начальника управління - Юрченко Світлана Григорівна

т. 7-12-10 (кабінет № 53)

Секретар керівника - Чмир Інна Володимирівна

т. 7-10-12 (кабінет № 52)

Заступник начальника управління

начальник відділу адресних та соціальних виплат-Погуляй Марина Вікторівна

т. 7-10-33 (кабінет № 41)

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи

та контролю за зверненнями - Денисенко Оксана Олександрівна

т. 3-50-36 (кабінет № 59)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

головний бухгалтер - Стахів Любов Мирославівна

т. 7-11-15 (кабінет № 57)

Начальник відділу праці - Геєць Лариса Григорівна

т. 7-11-50 (кабінет № 60)

Начальник відділу персоніфікованого обліку - Опарко Вікторія Михайлівна

т. 3-12-02 (кабінет № 62)

Начальник відділу державних соціальних інспекторів

головний державний соціальний інспектор - Правдивець Наталія Вікторівна

т. 7-12-05 (кабінет № 48)

Начальник відділу у справах інвалідів та захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи - Петренко Ірина Іванівна

т. 7-10-17 (кабінет № 51)

Головний спеціаліст з автоматизації та програмування - Парган Віктор Михайлович

т. 3-21-97 (кабінет № 64)

Провідний спеціаліст - юрисконсульт - Чумак Ярослава Юріївна

т. 7-11-50 (кабінет № 58)Функції управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

1. Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

2. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них.

3. Вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів, пов’язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві.

4. Забезпечує діяльність комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни.

5. Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

6. Забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.

7. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

8. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань.

9. Забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги.

10. Здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян.

11. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.

12. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення та соціальне обслуговування.

13. Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.

14. Видає відповідні посвідчення ветеранів війни, праці та іншим категоріям громадян.

15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги.

16. Сприяє веденню персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

17. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку.

18. Формує банк даних інвалідів.

19. Організовує та контролює роботу центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

20. Формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; організовує роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання.

21. Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.

22. Забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів.

23. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

24. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери.

25. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Міністерства соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

26. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

27. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

28. Інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, через засоби масової інформації.

29. В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік.

30. Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів всіх видів соціальної допомоги.

31. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

32. Організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист.

33. Подає пропозиції до проектів місцевих програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

34. Бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління міської ради.

35. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає міській раді пропозиції з цього питання.

36. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

37. Організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб’єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів.

38. Подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги.

39. У межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з місцевого бюджету на надання таких послуг.Назад