Назад

Архівний відділ надає такі послуги:

1. Надання методичної та практичної допомоги установам, організаціям та підприємствам у підготовці:

 • описів справ постійного зберігання;
  описів справ з кадрових питань (особового складу);
  описів справ тривалого зберігання;
  описів справ тимчасового зберігання;
  історичних довідок;
  номенклатур справ;
  положень про експертні комісії;
  Положень про архіви, архівні підрозділи;
  Інструкцій з діловодства;
  експертизи цінності документів;
  організації та зберігання документів.

2.Приймання на державне зберігання документів Національного архівного фонду від підприємств,установ та організацій міста.

3.Надання документів для тимчасового користування юридичним особам, які передали документи на постійне зберігання.

4.Надання консультацій по телефону та на особистому прийомі.

5. Виконання соціально-правових та тематичних запитів юридичних та фізичних осіб.

Назад