Назад

Питання погашення заборгованості по заробітній платі розглядали на черговій комісії

У малій залі міської ради 21 березня 2019 року відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, де розглядалася низка важливих питань.

На засіданні комісії начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Ганна Малиш інформувала про стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста.

Про роботу Прилуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України по погашенню заборгованості зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, відшкодуванню фактичних витрат на виплату пільгових пенсій та про результати моніторингу відомостей застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за грудень 2018, що містять ознаки порушення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування та «тіньової» зайнятості населення інформувала заступник начальника відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем електронних реєстрів та захисту інформації Прилуцького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Наталія Коваленко.

Заступник заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Прилуцької ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області Ірина Щербина повідомила про стан адміністрування єдиного соціального внеску по м. Прилуки, про стан наповнення державного і місцевого бюджетів станом на 01.03.2019 року та про суб’єктів господарювання,у яких середньомісячний нарахований дохід за ІУ квартал 2018 року на 1 працюючого менше розміру мінімальної заробітної плати.

На засіданні комісії розглянули протокол №2 засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 25.02.2019 року та лист Управління Держпраці у Чернігівській області про проведені у 2018 році контрольні заходи з питань додержання роботодавцями міста законодавства про працю від 20.02.2019 р. № 02-04/1037. Інформувала начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради Ганна Малиш.

Секретар комісії Лариса ГеєцьІнформація

про дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях м. Прилуки

З метою забезпечення конституційних прав і гарантій працюючих громадян спеціалістами управління праці та соціального захисту населення міської ради проводиться нагляд за дотриманням трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності та господарювання.

Станом на 1 березня 2019 року проведено 9 обстежень, за результатами яких керівникам підприємств, установ та організацій надано 48 рекомендацій та пропозицій щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства.

У ході обстежень підприємств були виявлені порушення щодо недотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, встановлених законодавством, генеральною та галузевими угодами, нарахування індексації заробітної плати в період між її підвищенням; були порушення встановлених законодавством строків виплати заробітної плати (у тому числі за час щорічної відпустки) та строків розрахунку при звільненні працівників та інші.

Спеціалістам підприємств надавалась практична допомога з питань оплати праці та надання відпусток, заповнення статистичної звітності, застосування підсумованого обліку робочого часу і т. п.

Для найманих працівників та спеціалістів підприємств, організацій та установ міста у відділі праці управління праці та соціального захисту населення міської ради в робочі дні працює телефонна консультативно-інформаційна лінія «Трудові права. Мінімальні гарантії в оплаті праці» (тел. 7-11-50).

Інформація

про укладення колективних договорів, змін та доповнень до них на підприємствах, в установах та організаціях м. Прилуки

Одним з пріоритетних напрямів роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради є сприяння розвитку колективно-договірного регулювання соціально-економічних відносин на підприємствах, в організаціях та установах міста та повідомна реєстрація колективних договорів.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Роль цього документа значна – на підприємствах він є головним нормативним актом, який не лише регламентує і визначає взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом, але й гарантує відповідний захист прав та інтересів працюючих у соціальних питаннях.

Станом на 01.03.2019 року кількість діючих колективних договорів, які зареєстровані в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради, складала 253 од., що на 4 од. (1,6 %) більше, ніж на відповідну дату минулого року. Договірним регулюванням охоплено 16905 працівників підприємств, організацій та установ міста.

У січні - лютому 2019 року зареєстровано 5 колективних договорів (МП «Волна», ПП «ДніпроАгроМаш», ТОВ «Транслом Трейд», Прилуцьке медичне училище, Комунальне некомерційне підприємство «Прилуцька міська дитяча лікарня» Прилуцької міської ради) та 10 змін та доповнень до діючих колективних договорів підприємств, організацій та установ міста.

За довідками з питань укладання та реєстрації колективних договорів звертатись в управління праці та соціального захисту населення міської ради за адресою: м. Прилуки, вул. Київська, 281 (кабінети №60, 61) або за тел. 7-11-50.


Працівник не перебував у відпустці декілька років: чи втрачає він право на неї?

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки» щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Стаття 11 Закону України «Про відпустки» забороняє ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Частиною 5 ст. 79 КЗпП передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого втрачається працівником право на щорічні відпустки, також воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання. Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався правом на щорічну відпустку за минулий рік або за кілька попередніх років, він має право використати її, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпустки згідно зі ст. 24 Закону України «Про відпустки».

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно із законодавством (ст. 28 Закону України «Про відпустки»). Абзац 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП встановлено фінансова відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення інших вимог трудового законодавства у розмірі мінімальної заробітної плати на момент виявлення.
Інформація соцгарантії військовим (додається).


До уваги роботодавців!

Допуск до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин неприпустимий!

Відповідно до 265 статті КЗпП України, юридичні та фізичні особи – підприємці нестимуть відповідальність у вигляді штрафу у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.01.2018 – 111690 грн.);

Починаючи з 5 жовтня 2018 року Держслужба з питань праці, Державна фіскальна служба, Пенсійний фонд, Національна поліція за участю органів місцевого самоврядування проводитимуть комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №649-р.Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”.

У розпорядженні зазначено:

....

1. Державній службі з питань праці, Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування провести:

починаючи з 5 жовтня 2018 р. в установленому порядку комплексні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення;

до 5 жовтня 2018 р. інформаційно-роз’яснювальну кампанію про заплановані заходи та неприпустимість допуску до роботи найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади переглянути  власні нормативно-правові акти та внести до них зміни з метою посилення контролю за оформленням трудових відносин з найманими працівниками.

3. Державній фіскальній службі, Пенсійному фонду України, Національній поліції, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щомісяця до 10 числа Державній службі з питань праці інформацію про проведену роботу для її узагальнення та подання до 15 числа Міністерством соціальної політики Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

....”


До уваги роботодавців!

Домовленість Сторін Генеральної угоди від 10.10.2017 року (додається).

Як владнати конфлікт трудових відносин?

Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, не вирішення яких має підстави для реєстрації Національною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях (детальна інформація).

З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території.

Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімната 909; тел.: 77-62-77.

Про виплату у 2017 році щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни (додається).

Інформація про заробітну плату та її виплати в м.Прилуки у 2016 році (додається).

Зміни в трудовому законодавстві з 1 січня 2017 року (додається).

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ

У зв’язку з прийняттям Законів України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року №1774-VIII з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 3200 грн.

Відповідно до вище викладеного розділи колективних договорів, що стосуються оплати праці потребують внесення змін.

Телефон для довідок 7-11-50 (каб. 60-61 відділ праці управління праці та соціального захисту населення міської ради).

Інформація про ведення соціального діалогу (додається)

Відмінність страйку від інших акцій соціального протесту (додається)

Як діяти, якщо ви вирішили оголосити страйк (додається)

Назад