Назад

Про виплату у 2017 році щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни (додається).

Інформація про зміни при наданні пільг *(додається).

Про пільговий проїзд учасників АТО

За інформацією ПАТ «Чарнігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» ( лист № 689 від 17 серпня 2016 року) на автостанції Прилуки продаж пільгових квитків учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО, членам родин загиблих учасників АТО здійснюється без обмежень на всі маршрути.

Щоб реалізувати своє право на пільговий проїзд, громадянам вказаних категорій, необхідно звернутися в касу автостанції Прилуки та пред’явити відповідне посвідчення.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

С.Г. Юрченко

Інформація про зміни при наданні пільг

Відповідно до чинного законодавства пільги окремим категоріям громадян з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу, послуги зв’язку надаються у разі, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (у 2016 році-1930 грн.). Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджений постановою Уряду від 04.06.2015 № 389.

Дія цього Порядку поширюється на такі категорії громадян:

учасники війни; члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни (крім членів сімей загиблих учасників АТО); особи з особливими заслугами перед Батьківщиною; батьки померлої особи з особливими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими заслугами; особи з особливими трудовими заслугами; батьки померлої особи з особливими трудовими заслугами; вдова (вдівець) особи з особливими трудовими заслугами; діти війни; жертви нацистських переслідувань, статті 6 (1) – 6 (4); багатодітні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу; прийомні сім’ї; опікуни дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана із ЧАЕС (3 категорія); дружина (чоловік) (ЧАЕС) померлого громадянина (3 категорії); дитина (ЧАЕС) інвалід.

З 1 травня 2016 року внесено наступні зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї:

збільшено з 6 до 12 місяців період, на який визначається право осіб на отримання пільг (при цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, – 6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право);

доповнено перелік доходів, які враховуються при визначенні права особи на отримання пільг, допомогою по безробіттю та іншими виплатами, що здійснюються органами соціального страхування.

Отже, просимо вище вказані категорій пільговиків, в разі отримання виплати фонду від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та інших фондів соціального страхування, допомогу по безробіттю повідомити управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради, надавши довідку про розміри виплат за шість попередніх місяців перед місяцем звернення.

За довідками звертатися за адресою: вул. Київська 281, каб. 62,63, тел. 3-12-02.

НАДАННЯ ПІЛЬГ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН З УРАХУВАННЯМ ДОХОДІВ СІМ’Ї

З 1 липня 2015 року в Україні діють нові правила надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг та інших пільг.

З цієї дати для певних категорій пільговиків надання пільг проводиться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

 До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

1) пенсія;

2) заробітна плата;

3) грошове забезпечення;

4) стипендія;

5) соціальна допомога;

6) доходи від підприємницької діяльності.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять вказані доходи (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до управління праці та соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Право на пільги окремим категоріям громадян визначалося на період з 01.07.2015 по 31.12.2015.

З огляду на зазначене, для визначення права на пільги з 01.01.2016 року по 30.06.2016 року у м. Прилуки, просимо подати декларацію про доходи такі категорії громадян:

учасники війни; сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни; жертви нацистських переслідувань; діти війни; багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; пенсіонери служби цивільного захисту.

Декларацію необхідно подати протягом січня 2016 року в управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради за адресою: вул. Київська, 281, кабінет № 62,63.

За довідками звертатися за телефоном 3-12-02.

НАДАННЯ ПІЛЬГ ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН З УРАХУВАННЯМ ДОХОДІВ СІМ’Ї З 01.07.2015 РОКУ

Законом України від 28.12.2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»внесені зміни до Законів України в частині надання пільги окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім’ї.

Надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян з урахуванням доходів сім’ї поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

-«Про міліцію»- звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні;

-«Про прокуратуру»— слідчі прокуратури на пенсії;

-«Про освіту»- сільський педагог на пенсії;

-«Про охорону здоров’я»- сільський медик на пенсії;

-«Про бібліотеки і бібліотечну справу»- сільський працівник бібліотеки на пенсії;

-«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язано з наслідками Чорнобильської катастрофи;

-«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»- учасники війни; особи, на яких поширюється чинність цього Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

-«Про жертви нацистських переслідувань»;

-«Про охорону дитинства»- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

-«Про соціальний захист дітей війни»;

-«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

-Кодексу цивільного захисту- батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Починаючи з 01.07.2015 року пільги надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика (наданих категорій) в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. З 01.01.2015 року розмір податкової соціальної пільги становить 1710 гривень.

До членів сім’ї пільговика при наданні пільг належать особи, на яких згідно із вищезазначеними законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Пільговики подають до управління праці та соціального захисту населення Декларацію про доходи сім’ї пільговика, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальних допомог) за шість місяців, що передують місяцю звернення. Декларація про доходи сім’ї пільговика (бланк декларації додається)

Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу.

У випадку, коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу ( 1710 грн.), пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права.

Надання пільг припиняється:

- якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги;

- за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями повертається ним за вимогою управління праці та соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

За довідками звертатися за адресою: вул. Київська 281, каб. 62,63, тел.3-12-02.

Інформація про безплатний проїзд міським автотранспортом окремих категорій громадян

Повідомляємо, що відповідно до змін, внесених Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76 від 28.12.2014 року стосовно пільгового проїзду окремих категорій громадян, з 1 червня 2015 року право безплатного проїзду міським пасажирським автотранспортом загального користування матимуть такі категорії громадян:

1. Учасники бойових дій

2. Інваліди війни

3. Ліквідатори аварії на ЧАЕС - 1 категорії

4. Ліквідатори аварії на ЧАЕС - 2 категорії

5. Діти – інваліди , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Діти-інваліди, особи, які супроводжують дитину-інваліда (не більше однієї особи, яка супроводжує дитину-інваліда)

7. Інваліди 1,2 групи, супроводжуючі інвалідів 1 групи ( не більше 1 супроводжуючого)

8. Діти з багатодітних сімей

Категорії осіб, перевезення по м. Прилуки здійснюються по тарифу 1 грн. на міських автобусних маршрутах відповідно до рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради № 13 від 20.01.2015 року:

9. Ветерани військової служби

10. Ветерани органів внутрішніх справ

11. Ветерани державної пожежної охорони

12. Ветерани Державної служби спеціального зв'язку

13. Ветерани служби цивільного захисту

14. Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби

15. Ветерани податкової міліції

16. Реабілітовані особи (інваліди або пенсіонери за віком)

17. Пенсіонери за віком

Особи, які належать до категорій учасників війни, членів сімей померлих (загиблих) ветеранів війни, дітей війни, ветеранів праці, з 1 червня цього року зможуть і надалі реалізувати своє право на проїзд у міському транспорті відповідно до урядових рішень як пенсіонери за віком, інваліди, або за іншою з вище вказаних категорій, якщо встановлений відповідний статус пільговика.

За довідками звертатися за адресою: вул. Київська 281, каб. 62,63,  тел.3-12-02

Інформація про Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 відділ персоніфікованого обліку проводить роботу по створенню Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Упорядкування надання пільг, налагодження чіткого обліку пільговиків, запровадження си­стемного надання пільгових послуг, громадянам, які мають відповідне право та визначення реальних розмірів бюджетних витрат, що спрямовують­ся на забезпечення програм соціального захисту — основні завдання, для вирішення яких створений Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Станом на 01.01.2015 року в управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради на обліку в Реєстрі знаходиться 20011 пільговиків. Спеціалістами відділу щоденно ведеться прийом громадян та надаються консультації з питань надання пільг. Дані Державного реєстру осіб, які мають право на пільги постійно оновлюються та уточнюються.

Для включення інформації про пільговика до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, необхідно надати такі документи:

1. Паспорт;

2. Копії та оригінали:

- ідентифікаційного номера;

- посвідчення яке дає право на пільги;

3. Надати інформацію про склад сім’ї та площу житла, про житлово-комунальні послуги, при сплаті за які користуєтесь пільгами.

       

 При зміні складу сім'ї або місця проживання необхідно повідомити відділ персоніфікованого обліку.

Звертатися за адресою: вул. Київська 281, каб. 62,63,  тел. 3-12-02

Про надання пільг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей

Для надання підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей Прилуцькою міською радою розроблені власні програми.

Зокрема, відповідно до програми «Пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку сім’ям воїнів, загиблих (померлих) в Афганістані, учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, сім’ям воїнів, загиблих під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, інвалідам по зору – членам УТОС, спілкам ветеранів Афганістану, ТПО УТОС та ТО УТОГ на 2013 – 2015 роки», передбачені пільги:

- учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній, операції знижка в розмірі 25 % на оплату житлово-комунальних послуг, 50% абонентної плати за користування телефоном у межах норм, передбачених законодавством, додатково до пільг, установлених пунктами 4-5 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- сім’ям воїнів, загиблих під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України знижка в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг, абонентної плати за користування телефоном у межах норм, передбачених законодавством, додатково до пільг, установлених пунктами 4-6 статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Відповідно до рішення Прилуцької міської ради № 3 від 26 березня 2015 року, з 01 квітня по 31 грудня 2015 року у місті Прилуки, за рахунок витрат міського бюджету:

- військовослужбовцям – учасникам антитерористичної операції надається 25-відсоткова знижка плати за житлово-комунальні послуги (природний газ, тепло-, водопостачання і водовідведення, утримання будинків та прибудинкових територій), електроенергію, тверде паливо і скраплений газ, вивіз твердих побутових відходів у межах норм, передбачених чинним законодавством, та 50-відсоткова знижка абонентної плати за користування телефоном.

Підставою для надання пільг є :

довідка про участь особи в антитерористичній операції, видана військовою частиною, в якій проходить (проходив) службу в зоні АТО пільговик;

оригінал та копія паспорта особи, яка має право на пільгу;

оригінал та копія ідентифікаційного номера пільговика;

довідка з місця реєстрації про склад сім’ї.

За довідками звертатися за адресою: вул. Київська 281, каб. 62,63, тел.3-12-02

Назад