Назад

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я”, розпорядження міського голови від 10 липня 2018 року №203р "Про затвердження складу конкурсної комісії по проведенню конкурсного відбору на зайняття посади головного лікаря Прилуцької міської дитячої лікарні та оголошення конкурсу" (додається), виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на посаду

- головного лікаря Прилуцької міської дитячої лікарні.

Найменування закладу: Прилуцька міська дитяча лікарня.

Місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Костянтинівська, 185

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Прилуцька міська дитяча лікарня є комунальним лікувально-профілактичним закладом, що займається медичною практикою в формі надання первинної медико-санітарної (педіатричної) та вторинної (амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої та широкопрофільної стаціонарної) допомоги дитячому населенню міста.

Прилуцька міська дитяча лікарня є об'єктом комунальної власності територіальної громади міста Прилуки і безпосередньо підпорядкована виконавчому комітету міської ради, відповідно до делегованих йому повноважень міською радою.

Статут та структура Прилуцької міської дитячої лікарні (додається).

.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Прилуцької міської дитячої лікарні складають:

Загальний фонд — 7 315 231,76 грн.

Спеціальний фонд — 5000,00 грн.

Строки та адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 11 серпня 2018 року за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 виконавчого комітету міської ради (тел. 3-11-95, e-mail: plmrada_post@cg.gov.ua).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (додається);

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 (додається);

конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (претенденти подають проекти програми розвитку закладу на 5 років, які комісія заслуховує на засіданні);

довідку МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 (додається);

заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 (додається);

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформацію про місце та дату проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендентів:

громадянство України;

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст);

післядипломна спецiалiзацiя за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я».

Квалiфiкацiйна категорiя за лікарською спецiальнiстю та за фахом «Органiзацiя управління охороною здоров’я»;

стаж роботи за лікарською спецiальнiстю — не менше 7 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

начальника відділу молоді та спорту міської ради;

головного спеціаліста відділу молоді та спорту міської ради;

спеціаліста І категорії відділу молоді та спорту міської ради.

Вимоги до кандидатів на посаду начальника відділу молоді та спорту міської ради:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр;

стаж роботи за фахом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5-ти років; знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність у відповідній сфері;

володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків; володіння ПК.

Вимоги до кандидатів на посаду головного спеціаліста та спеціаліста І категорії відділу молоді та спорту міської ради:

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр;

стаж роботи за фахом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування не менше 1-го року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років;

знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність у відповідній сфері;

володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків; володіння ПК.

Для участі в конкурсі подаються:

заява на ім’я голови конкурсної комісії;

фотокартка розміром 4х5;

особовий листок по обліку кадрів (форма № П-2ДС);

автобіографія;

копії документів про освіту;

декларація про доходи за 2017 рік;

резюме;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія військового квитка.

Інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці за телефоном: 3-11-95 – сектор по роботі з кадрами міської ради, кімната № 35 виконавчого комітету міської ради. Документи приймаються до 04 серпня 2018 року.


Сектор по роботі з кадрами інформує!

Повідомляємо, що відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються не пізніш, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Відповідно до Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету Прилуцької міської ради Почесною грамотою нагороджуються трудові колективи, окремі особи за високі трудові досягнення, успіхи в реалізації програм економічного та соціального розвитку, активну громадську діяльність, роботу по вихованню підростаючого покоління, особистий внесок у розвиток культури, науки, охорони здоров’я, миротворчу, благодійну діяльність, захист державних інтересів з нагоди загальнодержавних та професійних свят. Нагородження до дня народження: ювілей 50, 60 років здійснюється для працівників бюджетної сфери міста Прилуки, а 90, 95, 100 років — для мешканців міста Прилуки.

Клопотання про нагородження подаються до міської ради не пізніше ніж за 35 днів до визначеної дати вручення.

Тому для дотримання норм чинного законодавства та належної роботи структурних підрозділів міської ради, наголошуємо на необхідності подавати клопотання відповідно до визначених термінів.
Назад