Назад

ВАКАНСІЯ

07.02.2019

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, розпорядження міського голови від 07 лютого 2019 року №43р “Про оголошення конкурсу на зайняття посад директора та медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посад:

 • директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради;

 • медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради.

Скорочене найменування Підприємства – КНП “ПМДЛ” ПМР.

Місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Костянтинівська, 185

т/ф (04637) 50370.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарських закладів

Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради (в подальшому Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що займається медичною практикою в формі надання первинної медико-санітарної (педіатричної) та вторинної/спеціалізованої (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної) допомоги дитячому населенню міста.

Статут та структура комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради складають:

Загальний фонд – 9 322 000,00 грн.

Спеціальний фонд – 555 000 грн.

Строки та адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 07 березня 2019 року за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 виконавчого комітету міської ради (тел. 3-11-95, e-mail: plmrada_post@cg.gov.ua).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

 • резюме у довільній формі;

 • автобіографію;

 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (претенденти подають проекти програми розвитку закладу на 5 років, які комісія заслуховує на засіданні);

 • довідку МВС про відсутність судимості;

 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 12 березня 2019 року (сесійна зала міської ради, 15:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 19 березня 2019 року (сесійна зала міської ради, 15:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

 • громадянство України;

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я”;

 • стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до претендентів на зайняття посади медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

 • громадянство України;

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра та спеціальність галузі знань “Охорона здоров'я” з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”;

 • стаж роботи за основною лікарською спеціальністю — не менше 5 років або 1-го року на керівних посадах;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практика застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічна ситуація в регіоні та показники стану здоров'я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.


Вимоги до конкурсних пропозицій претендентів на зайняття посад директора та медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Назад