Назад

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на посаду:

 • головного лікаря комунального лікувально-профілактичного закладу “Прилуцька центральна міська лікарня”.

Найменування закладу: комунальний лікувально-профілактичний заклад “Прилуцька центральна міська лікарня”.

Місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарських закладів.

Прилуцька центральна міська лікарня є комунальним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я, що займається медичною практикою у формі надання вторинної спеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню міста.

КЛПЗ “Прилуцька центральна міська лікарня” є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста Прилуки, неприбутковою організацією і безпосередньо підпорядкована виконавчому комітету міської ради, відповідно до делегованих йому повноважень міською радою.

Статут та структура комунального лікувально-профілактичного закладу “Прилуцька центральна міська лікарня” (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального лікувально-профілактичного закладу “Прилуцька центральна міська лікарня” складають:


Загальний фонд – 41 136 400 грн.

Спеціальний фонд – 992 тис. грн.

Строки та адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 17 грудня 2018 року за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 виконавчого комітету міської ради (тел. 3-11-95, e-mail: plmrada_post@cg.gov.ua).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

 • резюме у довільній формі;

 • автобіографію;

 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (претенденти подають проекти програми розвитку закладу на 5 років, які комісія заслуховує на засіданні);

 • довідку МВС про відсутність судимості;

 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 18 грудня 2018 року (сесійна зала міської ради, 11:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 19 грудня 2018 року (сесійна зала міської ради, 12:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;

 • повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст);

 • післядипломна спецiалiзацiя за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я». Квалiфiкацiйна категорiя за лікарською спецiальнiстю та за фахом «Органiзацiя управління охороною здоров’я»;

 • стаж роботи за лікарською спецiальнiстю — не менше 7 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» — не менше 5 років;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інші законодавчі та нормативно-правові акти);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Назад