12 травня 2021

Увага! Оголошення!

Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти

Керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 211 - 215 Закону України “Про культуру” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

директора Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Директором Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти (далі -Керівник) може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до контракту Керівнику виплачується заробітна плата з:

- встановленого посадового окладу згідно штатного розпису (13 розряд тарифної сітки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, галузей бюджетної сфери»;

- щомісячної доплати за досягнуті успіхи в роботі у розмірі 50 % посадового окладу згідно постанови КМ України №1073 від 30.09.2009 року ”Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”.

Керівнику встановлюється:

- щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів згідно ЗУ “Про відпустки”.

Керівнику виплачується:

- матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу до щорічної відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань згідно постанови КМ України №1062 від 30.09.2009 року про доповнення постанови КМ України №84 від 22.01.2005 року.

Персональний склад конкурсної комісії на посаду директора Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

До складу конкурсної комісії на посаду керівника комунального закладу культури входять по три кандидатури від трудового колективу, громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та органу управління.

У 2020 році до Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти із місцевого бюджету надійшло коштів у сумі 2984150, 89 грн. (на виплату заробітної плати – 2250737, 85 грн. та нарахування на заробітну плату - 486202,08 грн., на проведення літературно – мистецької премії «Квіт папороті» -10 595, 00 грн., кошти на виконання депутатських повноважень - 33000, 00).

Надходження від благодійних та спонсорських внесків–92499, 00 грн.

Надходження від платних послуг – 9428, 40 грн. (плата за послуги, оренда, макулатура).

На передплату періодичних видань до бібліотечного фонду (спеціальний фонд) рішенням міської ради були виділені кошти в сумі 19984,67 грн.

Витрати на покращення матеріально-технічної бази становили 57 739, 38 грн. (протипожежні двері, вогнегасники, система відеоспостереження, столи).

Переглядів:27