06 листопада 2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК”(ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК” , код ЄДРПОУ 32593708, юридична, поштова і фактична адреса: 17500, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Київська, буд. 156) заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел об’єкта, розташованого за адресою: 17500, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Київська, буд. 156.

Об’єкт підприємства ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК” не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно положень ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється котельне устаткування теплозабезпечення. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини, перелік та обсяги викидів (т/рік) яких наведені нижче: оксиди азоту (оксид та дiоксид азоту) у перерахунку на дiокcид азоту – 0,01376 т/рік, оксид вуглецю – 0,00274 т/рік, вуглецю діоксид – 9,5 т/рік, азоту (І) оксид (N2O) – 0,000016 т/рік, метан – 0,00016 т/рік. Загальна кількість викидів усіх забруднюючих речовин на підприємстві становить 9,517 т/рік.

Адміністрація ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК” зобов’язується виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах виробничої діяльності та експлуатації виробничого устаткування. Викиди забруднюючих речовин відбуваються в межах допустимих норм. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі нормативної санітарно-захисної зони, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК” звертатися за адресою: 17500, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Київська, буд. 156, тел. (066) 019-10-91.

Із зауваженнями або заперечуваннями щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою, 14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.

 

Адміністрація
ТОВ “ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ “ІНТЕК”

Інформація для отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Переглядів:456