19 лютого 2024

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від виробничої діяльності

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має намір отримати дозвіл на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: автомобільна колона № 1 транспортного цеху  (Чернігів) Управління транспорту  Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Пирятинська, 137.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", ПАТ "Укрнафта".

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:  00135390.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5 тел./факс: (044) 506-10-03 e-mail: [email protected].

Відокремлений підрозділ юридичної особи – Управління транспорту Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" (УТ ПАТ "Укрнафта"), розташоване за адресою: 04053, м.Київ, пров. Нестерівський, будинок 3-5.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкта в зв'язку із трансформаційними процесами в ПАТ "Укрнафта": передачею будівель і споруд  автомобільної колони № 1 з балансу НГВУ "Чернігівнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" на баланс Управління транспорту ПАТ "Укрнафта" для виконання вимог ст. 10 Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та не підлягає взяттю на Державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та  "Критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" (додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010).

Основний вид діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Автомобільний парк автомобільної колони №1 транспортного цеху  (Чернігів)  налічує 220 автотранспортних засобів, з них вантажних – 113 од., легкових – 42 од., тракторна техніка – 28 од., автобусів – 27 од., 10 причепів та напівпричепів.

В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини в кількості – 32,8899324 т/рік; в тому числі (т/рік):  алюмінію оксид – 0,00008,  залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,01972, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,0011409, олово та його сполуки в перерахунку на олово – 2,1E-06, свинець та його сполуки в перерахунку на свинець – 3,94E-06, хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому – 1,2E-05, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,38109, сульфатна кислота (H2SO4) (сірчана кислота) – 0,00089, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0447201, cірководень 2,4E-09; оксид вуглецю – 0,18230016 , фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень – 0,00073, фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор – 0,00278, фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор – 0,00157, метан – 0,00330, 1,3-бутадієн – 0,00000085, 2-метилбутадієн-1,3 (ізопрен) – 0,00000065, бензол – 1,3E-09; бенз(а)пірен – 4,9E-08, спирт бутиловий – 0,072, етиловий ефір етиленгліколю – 0,00485, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,0279, гас – 0,08254, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 5,9E-09, сольвент нафта – 0,19986, уайт-спірит – 0,30979, вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,06736084, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих  за складом – 0,2246008, вуглецю діоксид – 31,26218, азоту (1) оксид (N2O) – 0,00051.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись, оскільки на об'єкті не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Заходи щодо скорочення викидів, не розроблялися, оскільки фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимих викидів та за результатами розрахунків немає перевищень гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони. На підприємстві ведеться контроль за станом атмосферного повітря. Санітарно-захисна зона витримана.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел", встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

З пропозиціями та зауваженнями від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення звертатися до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою;
14000, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Шевченка, буд.7  тел. (0462) 67-50-58; e-mail: [email protected].

Інформація для громадськості м.Прилуки_(завантажити).

ГРАД ПРИЛУКИ №7 (завантажити).

 

Переглядів:38