Назад

Увага! Оголошується конкурс з визначення суб'єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки

На виконання розпорядження міського голови від 07.08.2019 №243р з з метою підвищення якості та ефективності надання послуг, забезпечення виконання необхідних обсягів з перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування оголошує конкурс з визначення суб’єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки:

Організатор конкурсу - Виконавчий комітет Прилуцької міської ради.

Об’єктом конкурсу є реалізація основних напрямів розвитку галузі міського пасажирського транспорту, створення конкурентного середовища, виконання вимог нормативно-правових актів, створення системи GPS-моніторингу транспорту загального користування, його пересування по місту та отримання достовірної інформації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень, створення безпечних умов для перевезення пасажирів громадським транспортом.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які відповідають визначеним Порядком вимогам та подали у визначений строк необхідний пакет документів на конкурс.

Умови конкурсу прописані в рішенні виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 05.11.2019 “ Про проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки».

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки

 

1. Мета та правові підстави проведення конкурсу

1.1. Метою здійснення конкурсного відбору суб’єкта господарювання з впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки  є реалізація основних напрямів розвитку галузі міського пасажирського транспорту, створення конкурентного середовища, виконання вимог нормативно-правових актів, створення системи GPS-моніторингу транспорту загального користування, його пересування по місту та отримання достовірної інформації про роботу пасажирських перевізників, покращення якості пасажирських перевезень, створення безпечних умов для перевезення пасажирів громадським транспортом.

1.2. Рішення про проведення конкурсу приймає Організатор перевезень.

1.3. Порядок проведення конкурсу з впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки (далі — Порядок) визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення суб'єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки і є обов’язковим для виконання Організатором пасажирських перевезень, конкурсним комітетом та суб’єктами, які планують прийняти участь у конкурсі.

1.4. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, що відповідають основним кваліфікаційним вимогам.

 

2. Основні терміни, використані у Порядку

Конкурсний комітет – тимчасовий орган, утворений Організатором перевезень для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

конкурсна пропозиція – умови впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування та підготовки інформації про роботу перевізників;

організатор пасажирських перевезень, організатор конкурсу — виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

сервер виконавця - програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції по запиту клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів;

система (єдина міська система управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування) — комплекс організаційних, апаратно-технічних та програмних рішень, які дозволяють виконати завдання ефективного управління та контролю за міськими пасажирськими перевезеннями;

учасник конкурсного відбору (претендент) – суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі в конкурсі;

GPS – глобальна система визначення місцезнаходження - Global Positioning System (GPS) - супутникова навігаційна система, яка дозволяє визначати координати, швидкість і напрямок руху об’єктів в будь-якій точці земної кулі, в будь-який час доби, при будь-якій погоді;

GPS-моніторинг транспорту – комплекс заходів, обладнання та програмного забезпечення для визначення місця розташування транспортних засобів, встановлення маршруту їх прямування, доставка зібраної інформації користувачам різними каналами зв’язку та формування відповідних звітів за певні проміжки часу;

GPS обладнання - це пристрій прийому-передачі даних для супутникового контролю транспорту, на яких воно встановлюється, що використовує GPS для точного визначення місцезнаходження об'єкту.

 

3. Об’єкт конкурсу

3.1. Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування, виконання функції оператора цієї системи та інформаційного доступу до неї, що дозволить Організатору пасажирських перевезень забезпечити організацію та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування.

 

4. Основні вимоги до Системи

4.1. Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх

транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором пасажирських перевезень договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки та повинна бути розрахована не менше ніж на 50 транспортних одиниць.

4.2. Обладнання має використовувати систему глобального позиціонування GPS з подальшою передачею даних на сервер Виконавця та з сервера Виконавця передачу оброблених даних на програмну частину Системи “робоче місце” Організатора.

4.3. У разі відсутності чи неможливості підключення наявного у Організатора пасажирських перевезень Обладнання під Систему, Учасник конкурсного відбору повинен запропонувати Організатору пасажирських перевезень інше Обладнання, яке буде працювати у даній Системі та може бути встановлене на ТЗ. Обладнання фіксує час, дату, координати, швидкість руху та інші характеристики. Відомості накопичуються на сервері бази даних учасника конкурсу.

4.4. Доступ до програмної частини Системи “робоче місце” - повинен мати як Перевізник, так і Організатор пасажирських перевезень. Така структура дає змогу Перевізнику використовувати Систему для здійснення оперативного керування та вдосконалення організаційної структури підприємства, а Організатору пасажирських перевезень - можливість здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Перевізниками і отримувати об’єктивну інформацію про їх роботу на міських маршрутах.

4.5. Система повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

 

5. Основні цілі та завдання впровадження Системи

5.1. Впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу транспорту загального користування має забезпечити для Організатора пасажирських перевезень:

- надання об’єктивних даних для здійснення контролю за виконанням зобов’язань Перевізниками згідно договорів про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки;

- безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху ТЗ з використанням даних GPS-моніторингу;

- одержання статистичних даних для контролю, ефективного планування та звітності;

- контроль та відстеження нецільового використання ТЗ, фактів простою та недотримання швидкісного режиму ТЗ;

- створення єдиної бази даних з контрольованим доступом;

- підвищення ефективності управління, безпеки перевезення пасажирів та

експлуатації ТЗ;

- покращення якості послуг, що надаються населенню міста пасажирським транспортом;

- можливості розширення системи для впровадження інших електронних засобів (табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках, надання пасажирам додаткової аудіо- та відеоінформації у салоні ТЗ, підключення Web - додатків для відстеження руху громадського транспорту, забезпечення двостороннього голосового зв’язку диспетчера з водієм, підключення датчиків контролю пального, підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка).

 

6. Вимоги до програмного забезпечення Системи

6.1. Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:

6.1.1. Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ

на поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, адреси, швидкості та напряму руху, з можливістю визначення інтервалу передачі даних

на сервер;

6.1.2. Створення та введення в Систему: маршрутів, контрольних зон, планових показників кількості рейсів та графіків їх виконання;

6.1.3. Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох ТЗ різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці;

6.1.4. Створення профілів зон для контролю відвідування місць технічного та медичного огляду;

6.1.5. Онлайн контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням

відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням;

6.1.6. Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті (у тому числі у вихідні та святкові дні);

6.1.7. Наявність інтерфейсу (API) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами;

6.1.8. Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків, з можливістю фільтрації по маршруту, перевізнику, ТЗ та автоматичне відправлення звітів за визначений час на визначені електронні адреси;

6.1.9. Створення звіту-аналізу для контролю дотримання інтервалів відправлення ТЗ з кінцевих зупинок;

6.1.10. Створення звіту-аналізу причин порушення рейсів та графіків;

6.1.11. Забезпечення можливості підключення спеціалізованого обладнання для виконання різних завдань (забезпечення інформування водія про дотримання графіків руху за допомогою інформаційного табло, забезпечення водія можливістю двостороннього голосового зв'язку з диспетчером, забезпечення підключення системи автоматичного аудіо та відео інформаційного забезпечення пасажирів в салоні ТЗ, забезпечення можливості підключення датчиків контролю пального, забезпечення можливості підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка);

6.1.12. Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних інформаційних табло (інформація на табло повинна оновлюватися не менше одного разу на 10 секунд);

6.1.13. Відображення інформації про стан руху ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою веб-додатку та додатку для мобільних пристроїв на системах Android та IOS;

6.1.14. Підключення «Тривожної кнопки» для оповіщення диспетчера або

управління поліції про виникнення позаштатних ситуацій;

6.1.15. Оперативне відображення тривожних повідомлень, факт спрацьовування «Тривожної кнопки», датчиків та ін., а також фіксація та відображення на треку місця і часу виникнення тривожних повідомлень;

6.1.16. Контроль технологічних рейсів в'їзду та виїзду ТЗ з місця збереження;

6.1.17. Відображення в звітах співвідношення проходження контрольних зон з відхиленням від графіку руху та без відхилення у відсотках;

6.1.18. Формування звітів проходження транспортних засобів через окрему зупинку з відображенням часу прибуття та часу відправлення;

6.1.19. Можливість вносити допустимі значення часу відхилення, окремо

на випередження та відставання від графіка руху;

6.1.20. Можливість налаштування звітів по зупинкам за допомогою вибору конкретного маршруту та зупинки на вибраному маршруті;

6.2. Учасник конкурсного відбору повинен надати документи походження пропонованого програмного забезпечення (бути його автором або мати ліцензійний договір). Крім того, будь-яке обладнання (продукт) учасника не повинен походити (бути вироблені) підприємствами-виробниками, щодо яких застосовані санкції Україною. Учасник також зобов’язаний надати гарантійний лист у складі пропозиції, що він як суб’єкт господарювання, а також його товар не підпадає під дію санкцій.

6.3. Програмне забезпечення повинно мати можливість нарощування функціональності на вимогу Організатора пасажирських перевезень.

6.4. Мовою інтерфейсу має бути державна, наявність інших мов є перевагою, але не є обов'язковою.

 

7. Загальні вимоги підключення Обладнання до Системи

7.1. Обладнання повинне відповідати характеристика, зазначеним у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Характеристики GPS/GSM Обладнання

п/п

Параметри

Характеристики

1

Стандарт передачі даних

GSM 900/1800

2

Канали зв”язку

GPRS, SMS

3

Клас GPRS

10

4

Тип навігаційної системи

LBS, GPS, або Glonass/GPS, LDS

5

GPS і GSM антени

Внутрішні або зовнішні

6

Датчик руху

Акселерометр

7

Кількість SIM карт

Не менше 1

8

Кількість дискретних входів з активним “0”

Не менше 1

9

Кількість дискретних входів з активною “1”

Не менше 2

10

Кількість дискретних виходів

Не менше 2

11

Кількість аналогових входів

Не менше 2

12

Тип живлення

Постійне

13

Ємність АКБ

Не менше 130 mAh

14

Середній споживаний струм (12В)

Не більше 40 мА

15

Об»єм енергонезалежної пам'яті

Не менше 2МБ (або 50000 записів)

16

Клас захисту корпусу

Не менше ІР 54

17

Допоміжні цифрові інтерфейси

RS-485

7.2. Вимоги до комплектації Обладнання.

До базового комплекту постачання Обладнання мають входити:

- з’єднувальний кабель;

- технічний паспорт;

- пакувальна коробка;

- сертифікати відповідності якості пристрою;

- гарантійний лист на обслуговування обладнання терміном не менше ніж 12 місяців з моменту введення його в експлуатацію.

7.3. Вимоги до дозвільної документації на Обладнання.

На підтвердження легітимності використання пропонованого Обладнання Учасник конкурсного відбору повинен надати такі документи:

- витяг з Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального використання;

- листи Українського Державного центру радіочастот та відповідного сертифікаційного центру про погодження технічних умов на виготовлення модулів GPS/GSM;

- декларація відповідності пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- сертифікат дослідження конструкції пристрою спостереження за рухомими об’єктами;

- якщо Учасник конкурсного відбору не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера);

- паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

 

8. Вимоги до постачання та введення  в експлуатацію Обладнання та Системи

8.1. У разі перемоги, Учасник конкурсного відбору повинен:

8.1.1. Безкоштовно встановити Організатору пасажирських перевезень програмну частину Системи “робоче місце” з доступом до Системи.

8.1.2. Протягом 2-ох місяців з моменту підписання договору з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування м Прилуки, налаштувати та ввести Систему в експлуатацію. Оплата за встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників та його щомісячне обслуговування проводиться за рахунок коштів Перевізників на основі договорів, укладених до моменту введення Системи в експлуатацію.

8.2. Встановлення Обладнання на ТЗ Перевізників повинно бути здійснено з дотриманням таких вимог:

- усі кабельні з’єднання повинні бути легко доступні для перевірки та ремонту;

- якщо під час інсталяції Обладнання була знята ізоляція, вона повинна бути встановлена заново;

- усі місця з’єднань, роз’єми, технологічні отвори Обладнання повинні бути захищені пломбами (стікерами), що руйнуються у разі спроби усунення.

 

9. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету.

9.1. Конкурсний комітет утворюється рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

9.2. Конкурсний комітет є тимчасовим органом з підготовки та проведення конкурсу по відбору суб’єктів господарювання виконавців послуг з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування у м. Прилуки.

9.3. Конкурсний комітет діє на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об’єктивності та їх неупередженості.

9.4. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів місцевого самоврядування, перевізників та громадських організацій.

9.5. Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

9.6. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з програмного забезпечення та постачання технічних засобів контролю за роботою транспортних засобів, надають послуги з диспетчеризації та управління рухом транспорту.

9.7. Конкурсний комітет є правомочним за умови наявності не менше половини його членів від загального складу.

9.8. Голова конкурсного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсний комітет функцій.

9.9. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

9.10. Конкурсний комітет має право:

- залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в конкурсному комітеті у ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів міської ради, наукових закладів та інших фахівців;

- за результатами розгляду відхилити конкурсну пропозицію, якщо претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам, та/або  конкурсна пропозиція не відповідає вимогам, встановленим цим Порядком;

- прийняти рішення про недопущення до участі у конкурсі суб’єктів господарювання;

- приймати рішення про результати конкурсу.

 

10. Порядок організації та проведення конкурсу.

10.1. Організатор на офіційному веб-сайті міської ради не менше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу оприлюднює оголошення про конкурс, яке повинно містити таку інформацію:

- рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

- найменування Організатора конкурсу;

- найменування об’єкта конкурсу;

- умови конкурсу;

- перелік документів, що подаються для участі у конкурсі;

- кінцевий строк приймання документів на конкурс;

- адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

- місце, дата та час проведення конкурсу;

- телефон для довідок (електронна адреса або веб-сайт) з питань проведення конкурсу.

10.2. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість Учасників конкурсу не обмежується.

10.3. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання:

- які надають послуги з пасажирських перевезень, представляють інтереси окремих перевізників або груп перевізників чи контролюються зазначеними суб'єктами;

- щодо яких порушено справу про банкрутство;

- правовстановлюючі документи яких визнані недійсними в судовому порядку;

- мають заборгованість зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

- подали для участі в конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію.

10.4. Засідання комітету вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини його персонального складу.

10.5. На засідання конкурсного комітету запрошуються претенденти, в присутності яких відкриваються конверти з документами на конкурс та озвучуються їх конкурсні пропозиції.

10.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет має право відхилити їх з таких причин:

- претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим цим Порядком;

- конкурсна пропозиція не відповідає вимогам цього Порядку;

- програмне забезпечення Учасника конкурсу не відповідає вимогам Організатора конкурсу.

10.7. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п. 8.6. цього Порядку.

10.8. Претендентам надається право обґрунтувати подані пропозиції та відповісти на запитання членів конкурсного комітету. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від претендентів не приймаються.

10.9. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає конкурсну документацію, подану претендентом.

10.10. Конкурсний комітет  може проводити попередні збори потенційних учасників конкурсу з метою їх ознайомлення з Порядком організації та проведення конкурсу та вимогами до складання заявок.

10.11. Конкурсна пропозиція з розрахунку не менше ніж на 50 ТЗ повинна містити:

- заяву на участь у Конкурсі за формою визначеною у Додатку №1 до Порядку;

- анкету Учасника конкурсу за формою визначеною у Додатку №2 до Порядку;

10.12. Учасник конкурсного на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:

- копія Статуту;

- копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

- копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

- довідка про відсутність заборгованості у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), видана органами державної фіскальної служби, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких

порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

- підтвердження повноважень представника Учасника конкурсу (наказ про призначення або копія витягу із протоколу Зборів засновників);

- копія штатного розпису;

- відомості про матеріально-технічну базу;

- копії аналогічних договорів про впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування з організаторами пасажирських перевезень, підприємствами-перевізниками або міськими диспетчерськими центрами в інших містах (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

- рекомендаційні листи від організаторів пасажирських перевезень, підприємств-перевізників або міських диспетчерських центрів з оцінкою виконання Учасником конкурсу аналогічних договорів на впровадження єдиної

міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського

транспорту загального користування.

- інформаційний лист-опис щодо можливих додаткових інвестиційних зобов’язань;

- поетапний план щодо впровадження Системи, у тому числі поставки та

монтажу технічних засобів, програмного забезпечення, забезпечення віддаленого контролю за транспортними засобами, одержання статистичних та звітних даних, встановлення павільйонів зупинок громадського транспорту з табло-прогнозування часу фактичного прибуття транспорту, тощо;

- копії дозвільної, ліцензійної та правовстановлюючої документації Учасника конкурсу відповідно до пункту 7.3. даного Порядку;

10.13. Учасник конкурсного відбору посвідчує вірність всіх копій документів підписом представника та печаткою (у разі наявності).

10.14. Учасник конкурсу повинен мати досвід впровадження аналогічної єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту.

10.15. Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами, подаються в запечатаному конверті та подаються особисто або надсилаються поштою конкурсному комітету у конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

10.16. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі в конкурсі.

10.17. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладання кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсу та Учасника конкурсу, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція.

10.18. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються Учасникам конкурсу без реєстрації.

10.19. Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

10.20. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію до проведення конкурсу.

10.21. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсний комітет підтверджує надходження його конкурсної пропозиції з зазначенням дати та часу.

10.22. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку. Конверти з конкурсними пропозиціями відкриваються під час проведення конкурсу та у присутності всіх учасників та оголошуються пропозиції, що зазначені Учасником конкурсу відбору в анкеті Учасника конкурсу Додаток 2 до Порядку.

10.23. Учасники конкурсу повинні продемонструвати конкурсній комісії відповідність запропонованого програмного забезпечення по кожній із вимог окремо, вказаних в розділі 6 Порядку, на прикладі впровадження аналогічних систем в інших містах. Також, продемонструвати відповідність Обладнання всім вказаним вимогам. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції та може бути відхилена.

10.24. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 10.6. цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за методикою, визначеними у Додатку 3 до цього Порядку.

10.25. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія у разі потреби може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів організатора пасажирських перевезень, наукових закладів та інших установ.

 

11. Визначення переможця конкурсу.

11.1. Переможцем конкурсу визнається Учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості й конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінювання.

11.2. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

11.3. Якщо в Конкурсі взяв участь тільки один Учасник, його може бути визнано переможцем за умови, що він відповідає кваліфікаційним вимогам Порядку та його конкурсна пропозиція відповідає вимогам даного Порядку.

11.4. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ними особи.

11.5. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, у 5-денний строк оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсного комітету, і подається для затвердження Організатору пасажирських перевезень.

11.6. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити
інформацію про:

дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

прізвища, імена та по батькові членів  конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

найменування учасників;

результати голосування членів конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу та претендента, який посів друге місце;

рішення про відхилення конкурсних пропозицій, якщо воно мало місце;

рішення про недопущення претендента до участі у конкурсі, якщо воно мало місце.

11.7. Рішення конкурсного комітету  щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію наказом Організатора перевезень протягом не більше як 15 днів з дня проведення конкурсу.

11.8. Організатор перевезень має право прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення конкурсного комітету у разі надходження від уповноважених органів письмової інформації, що підтверджує факт подання претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації.

11.9. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету надаються на підставі письмової заяви претендента протягом трьох днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу.

11.10. Договір з переможцем Конкурсу на впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування укладається протягом 10-ти днів з моменту введення в дію рішення Організатора пасажирських перевезень.

11.11. Типова форма договору визначена у Додатку до даного Порядку.

11.12. У разі відмови переможця Конкурсу від підписання договору, договір укладається з Учасником, який за підсумками конкурсу зайняв друге місце. У разі відсутності претендентів, конкурсний комітет має право прийняти рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся та повторно оголосити про проведення нового конкурсу.

 

12. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів.

12.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок організатора.

12.2. У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших умов цього Порядку учасники конкурсу мають право оскаржити таке порушення шляхом письмового звернення до міського голови з відповідною скаргою.

Скарги за результатами конкурсу можуть подаватись протягом 10 днів з дати його проведення та вирішуються протягом 20 днів з дня надходження скарги від учасника конкурсу комісією з розгляду спорів, створеною відповідним розпорядженням міського голови.

12.3. У разі виявлення порушень процедури проведення конкурсу може бути  призначено повторний конкурс.

12.4. Неврегульовані організатором спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток 1

до Порядку

З А Я В А
на участь у конкурсі з визначення суб’єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового
моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки

Учасник конкурсного відбору _____________________________________ в особі ______________________ відповідно до рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від «___» _________ 2019 року №___, претендує на право здійснювати впровадження єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки.

 

Реквізити Учасника конкурсного відбору:

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) ______________________________

Телефон: __________________________, факс: ______________________

Мобільний телефон: ____________________________________________

Контактна особа:

______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон)

Юридична адреса:

______________________________________________________________

(область, район, місто, вулиця, будинок)

 

На умовах, затверджених рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради «___» _______ 2019 року №____, згоден взяти участь у конкурсному відборі.

Зобов’язуюсь дотримуватись порядку та умов конкурсного відбору, вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

 

До заяви додаються наступні документи:

1 Анкета Учасника конкурсного відбору;

2. Документи, що підтверджують відповідність та кваліфікацію Учасника конкурсного відбору;

3. Підтверджуючі документи походження та використання пропонованого

Учасником конкурсного відбору обладнання та програмного забезпечення.

 

«____» ______________ 2019 року

 

______________________________ ___________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

 

 

Додаток 2

до Порядку

А Н К Е Т А
Учасника конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для впровадження єдиної міської системи управління та супутникового
моніторингу пасажирського транспорту загального користування м. Прилуки

 

Учасник конкурсного відбору: ________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) __________________________________

Юридична адреса ___________________________________________________

Телефон ___________________________________________________________

Електронна пошта ___________________________________________________

Розрахунковий рахунок ______________________________________________

Банк __________________________ МФО __________________________

Відомості про керівника (ПІБ, посада, контактний телефон)

____________________________________________________________________

Конкурсна пропозиція учасника конкурсу

п/п

Критерій

Одиниця виміру

Пропозиція

1

Вартість придбання та встановлення одного GPS/GSM трекера, згідно технічних вимог, вказаних у п. 7.1. Порядку.

грн.

з ПДВ

 

2

Вартість щомісячного обслуговування Системи (абонплата) з одного транспортного засобу (залишається без змін протягом 24 місяців з дати підписання договору).

грн.

з ПДВ/

місяць

 

3

Інвестиційні зобов’язання: табло прогнозування часу фактичного прибуття транспорту.

од.

 

4

Досвід роботи - кількість реалізованих діючих аналогічних договорів, з виконавчими комітетами міських рад або з міськими диспетчерськими центрами на впровадження єдиної міської системи диспетчеризації та супутникового моніторингу пасажирського транспорту загального користування

од.

 

5

Можливості розширення Системи для впровадження інших електронних засобів

5.1.

Демонстрація роботи табло прогнозування часу прибуття транспорту на зупинках

Так/Ні

 

5.2.

Демонстрація роботи обладнання для надання пасажирам додаткової аудіо та відеоінформації у салоні ТЗ

Так/Ні

 

5.3.

Підключення до автоматизованої системи оплати проїзду (електронного квитка)

Так/Ні

 

Додаткова інформація учасника конкурсу: _______________________________

____________________________________________________________________

___________________________ ______________ _______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

 

Порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу:

Необхідну інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати в усному, електронному та паперовому вигляді за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб. №13, тел. (04637) 3-03-15.

Термін прийняття документів на конкурс:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 06.11.2019 р. до 17-00 год. 25.11.2019 р.

Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб. №13;

З 8.00 до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год., вихідні – Сб. та Нд.

Місце, дата і час початку проведення конкурсу:

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, каб. №40 26.11.2019 р. о 14.00 год.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (04637) 3-03-15

e-mail: plmrada_post@cg.gov.ua

офіційний веб-сайт Прилуцької міської ради: http://pryluky.cg.gov.ua/

Назад