ВАКАНСІЯ

29.07.2022

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька центральна міська лікарня”

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, рішення виконавчого комітету міської ради від 12 липня 2022 року №128 “Про початок проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”, виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”.

 Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька центральна міська лікарня”.

Скорочене найменування закладу: КНП “ПЦМЛ”.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, 17500 Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56.

Види економічної діяльності: КВЕД 86.10 “Діяльність лікарняних закладів”.

Основним напрямом діяльності комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня” (надалі Підприємство) є надання послуги вторинної медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом Підприємства.

Статут (завантажити).

Структура Підприємства (завантажити). 

Станом на 25.07.2022 кошторисні призначення доведені Комунальному некомерційному підприємству «Прилуцька центральна міська лікарня» складають:

За поточними видатками:

КПК 0212010, КЕКВ 2610 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 21 652 500,00 грн.;

За капітальними видатками:

КПК 0212010, КЕКВ 3210 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 12 859 082,00 грн.;

КПК 0217380, КЕКВ 3210 «Виконання інвестиційних проектів за рахунок іншої субвенції з державного бюджету» - 4 838 200,00 грн.

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 19 серпня 2022 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: виконавчий комітет Прилуцької міської ради: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 (тел. 3-11-95, e-mail: [email protected]).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 22 серпня 2022 року (сесійна зала міської ради, 14:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 24 серпня 2022 року (сесійна зала міської ради, 14:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендента на зайняття посади  директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”:

- громадянство України;

- вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".

- стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;

 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня” (надалі — Керівник) із зазначенням істотних умов контракту:

- умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством;

- за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

- посадового окладу в розмірі згідно контракту і фактично відпрацьованого часу;

- премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном;

- керівнику дозволяється вести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності;

- керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством;

- преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці;

- у разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

 

 

 

13.07.2022

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” виконавчий комітет Прилуцької міської ради розпочинає проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня” та оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються від органу управління, трудового колективу та галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я до 27 липня 2022 року включно.

 

22.07.2022

Прилуцький міський Будинок культури

Пакет документів Дубовика О.О. (завантажити).

 

21.06.2022

Прилуцький міський Будинок культури

Керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 21 1 - 21 5 Закону України “Про культуру” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

- директора Прилуцького міського Будинку культури.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Директором міського Будинку культури (далі -Керівник) може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до контракту Керівнику виплачується заробітна плата за рахунок коштів місцевого бюджету:

- посадовий оклад у розмірі згідно штатного розпису;

- щомісячна надбавка у розмірі 50 % посадового окладу за складність та напруженість у роботі (наказ Міністерства культури і туризму від 18.10.2005 року №745 “Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки“);

- надбавка за вислугу років (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1026 “Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань”).

Керівнику встановлюється:

- щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні, додаткова відпустка за особливий характер роботи (стаття 8 Закону України ”Про відпустки”) тривалістю 7 календарних днів із збереженням щомісячної заробітної плати та передбачених контрактом додаткових виплат.

Персональний склад конкурсної комісії на посаду директора Прилуцького міського Будинку культури формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

До складу конкурсної комісії на посаду керівника комунального закладу культури входять по три кандидатури від трудового колективу, громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та органу управління.

У 2021 році до Прилуцького міського Будинку культури із місцевого бюджету надійшло коштів у сумі 6 789 886,92 грн. (на виплату заробітної плати 4 300 436,69 грн., та нарахування на заробітну плату 996 468,21 грн.).

Надходження від благодійних та спонсорських внесків — 21 445,18 грн.

Надходження від платних послуг — 90 923,19 грн. (плата за послуги згідно з основною діяльністю — 85 580,52 грн., від оренди майна — 5 342,67 грн.).

Витрати на покращення матеріально-технічної бази становлять 163 817,82 грн. (комп’ютерна техніка, музична та освітлювальна апаратура, пропускна система, електричні гірлянди та лампочки, лічильник, костюми).

 

20.01.2022

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” виконавчий комітет Прилуцької міської ради розпочинає проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня” та оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька центральна міська лікарня”.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються від органу управління, трудового колективу та галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я до 03 лютого 2022 року.

 

 

14.06.2021 року

Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти

Пакет документів кандидата Зубко Л.І.(завантажити)

 

 

12.05.2021

Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любові Забашти

Керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 211 - 215 Закону України “Про культуру” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

директора Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Директором Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти (далі -Керівник) може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до контракту Керівнику виплачується заробітна плата з:

- встановленого посадового окладу згідно штатного розпису (13 розряд тарифної сітки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, галузей бюджетної сфери»;

- щомісячної доплати за досягнуті успіхи в роботі у розмірі 50 % посадового окладу згідно постанови КМ України №1073 від 30.09.2009 року ”Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”.

Керівнику встановлюється:

- щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів та додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів згідно ЗУ “Про відпустки”.

Керівнику виплачується:

- матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу до щорічної відпустки та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань згідно постанови КМ України №1062 від 30.09.2009 року про доповнення постанови КМ України №84 від 22.01.2005 року.

Персональний склад конкурсної комісії на посаду директора Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

До складу конкурсної комісії на посаду керівника комунального закладу культури входять по три кандидатури від трудового колективу, громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування та органу управління.

У 2020 році до Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти із місцевого бюджету надійшло коштів у сумі 2984150, 89 грн. (на виплату заробітної плати – 2250737, 85 грн. та нарахування на заробітну плату - 486202,08 грн., на проведення літературно – мистецької премії «Квіт папороті» -10 595, 00 грн., кошти на виконання депутатських повноважень - 33000, 00).

Надходження від благодійних та спонсорських внесків–92499, 00 грн.

Надходження від платних послуг – 9428, 40 грн. (плата за послуги, оренда, макулатура).

На передплату періодичних видань до бібліотечного фонду (спеціальний фонд) рішенням міської ради були виділені кошти в сумі 19984,67 грн.

Витрати на покращення матеріально-технічної бази становили 57 739, 38 грн. (протипожежні двері, вогнегасники, система відеоспостереження, столи).

 

 

05.03.2021

Комунальне некомерційне підприємство 

"Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, рішення виконавчого комітету міської ради від 02 лютого 2021 року №68 “Про початок проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

- директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

 Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Скорочене найменування закладу: КНП “ПМЦПМСД”.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, 17500 Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Земська, 7/1.

Види економічної діяльності: КВЕД 86.10 “Діяльність лікарняних закладів”.

Основним напрямом діяльності комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги” (надалі Підприємство) є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Прилуки, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут (додається)

Структура Підприємства (додається)

Фінансово-господарська діяльність Підприємства за 2020 рік  (додається)

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 19 березня 2021 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: виконавчий комітет Прилуцької міської ради: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 (тел. 3-11-95, e-mail: [email protected]).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 22 березня 2021 року (сесійна зала міської ради, 14:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 24 березня 2021 року (сесійна зала міської ради, 14:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендента на зайняття посади  директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”:

 • громадянство України;

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я”;

 • стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;

 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги” (надалі — Керівник) із зазначенням істотних умов контракту:

 • умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством;

 • за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно постанови КМУ від 19.05.1999 №859 (зі змінами) “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств ”, виходячи з установлених:

- посадового окладу в розмірі згідно штатного розпису за фактично відпрацьований час;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи підприємства. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання за погодженням з виконавчим комітетом міської ради;

- заробітна плата Керівника індексується відповідно до ЗУ “Про індексацію грошових доходів населення”;

- Керівнику дозволяється вести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності;

- посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності до змін умов оплати праці відповідно до чинного законодавства;

- Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день згідно пункту 2 статті 8 Закону України „Про відпустки”. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки згідно постанови КМУ від 11.05.2011 №524. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки за погодженням з Виконавчим комітетом міської ради;

- преміювання Керівника, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядженням міського голови у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці;

- у разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються;

- Керівник підлягає всім видам забезпечення по соціальному (медичному) страхуванню.

 

 

 

03.02.2021

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” виконавчий комітет Прилуцької міської ради розпочинає проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги” та оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцький міський центр первинної медико-санітарної допомоги”.

Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються від органу управління, трудового колективу та галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я до 18 лютого 2021 року.

 

 

25.11.2020

Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти "Прилуцька школа мистецтв”

Пакет документів кандидата Ярошенко Н.М. (завантажити)

Пакет документів кандидата Ярмошенко О.М. (завантажити)

22.10.2020

Комунальний заклад спеціалізованої мистецької освіти "Прилуцька школа мистецтв”

Керуючись статтею 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 211 - 215 Закону України “Про культуру” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

- директора комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти “Прилуцька школа мистецтв”.

Особа, яка бере участь у конкурсі, з дня оголошення конкурсу по 23 листопада 2020 року подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до контракту керівнику виплачується заробітна плата з:

- встановленого посадового окладу згідно штатного розпису ( 13 розряд тарифної сітки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, галузей бюджетної сфери»;

- щомісячної премії в розмірі 33 % посадового окладу за досягнуті успіхи у роботі. Керівнику встановлюється:

- щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів, згідно ст. 74 КЗпПУ та Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 із збереженням щомісячної заробітної плати та передбачених контрактом додаткових виплат.

Керівнику виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу до щорічної відпустки.

Дозволяється займатися педагогічною діяльністю в кількості 12 годин на тиждень, згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти § 91 затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 року.

Персональний склад конкурсної комісії на посаду директора комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти “Прилуцька школа мистецтв” формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

У разі проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.

Прилуцька школа мистецтв існує на комунальній формі власності. Фінансується з міського бюджету та за рахунок батьківської плати.

У 2019 році із місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 6012920 грн. (на виплату заробітної плати – 4936779 грн. та нарахування на заробітну плату - 1076141 грн.). По спеціальному фонду від плати за навчання надійшло коштів на суму 430775 грн. Витрати здійснювалися на заробітну плату 41675 грн., на комунальні послуги 195238 грн. та витрати на поліпшення матеріально-технічної бази школи на суму 113973 грн. (закупівля товарно-матеріальних цінностей для виконання косметичного ремонту приміщення школи, канцелярські матеріали, витратні електроматеріали, друкована продукція, ремонт та заправка оргтехніки, придбання програмного забезпечення та розробка особистого сайту, навчання на курсах по підвищенню кваліфікації, оплата автотранспортних послуг за поїздки на конкурси, придбано музичні інструменти та обладнання до них).

З депутатського фонду профінансовано на придбання взуття – 10000 грн., віолончель – 12700 грн., мольберти – 11000 грн., комплектуючі до музичних інструментів – 2300 грн.

По мистецьких заходах (поїздки на конкурси) із місцевого бюджету надійшло та було використано 27 204 грн.

 

 

08.10.2020

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська стоматологічна поліклініка"

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, рішення виконавчого комітету міської ради від 18 вересня 2020 року №244 “Про початок проведення конкурсного відбору на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посади:

- генерального директора комунального некомерційногопідприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка.

 

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка”.

Скорочене найменування закладу: КНП “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка”.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Земська, 7.

Види економічної діяльності: коди КВЕД 86.22 Спеціалізована медична практика (основний).

Основним напрямом діяльності комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка” (надалі Підприємство) є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення стоматологічного здоров’я населення, здійснення іншої діяльності у сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування захворювань порожнини рота, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Статут (додається)

Структура Підприємства (додається)

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Підприємства складають:

 • медична субвенція 740,00 тис. грн.;

 • місцевий бюджет м.Прилуки 1213,9 тис. грн.;

 • платні медичні та немедичні послуги 1705,00 тис. грн.;

 • медичні послуги за договором (НСЗУ) 317,2 тис. грн.

Строки приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються по 22 жовтня 2020 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: виконавчий комітет Прилуцької міської ради: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 (тел. 3-11-95, e-mail: [email protected]).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 23 жовтня 2020 року (сесійна зала міської ради, 14:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 26 жовтня 2020 року (сесійна зала міської ради, 10:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендента на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка:

 • громадянство України;
 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я”;
 • стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції претендентів на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці генерального директора Підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

 • умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством;

 • за виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, згідно постанови КМУ від 19.05.1999 №859 (зі змінами) “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств ”, виходячи з установлених:

- посадового окладу в розмірі згідно штатного розпису за фактично відпрацьований час;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи підприємства. Розмір премії встановлюється відповідно до Положення про преміювання за погодженням з виконавчим комітетом міської ради;

- заробітна плата Керівника індексується відповідно до ЗУ “Про індексацію грошових доходів населення”;

- Керівнику дозволяється вести роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності;

- посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності до змін умов оплати праці відповідно до чинного законодавства;

- Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів за ненормований робочий день згідно пункту 2 статті 8 Закону України „Про відпустки”. До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки згідно постанови КМУ від 11.05.2011 №524. Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки за погодженням з Виконавчим комітетом міської ради;

- преміювання Керівника, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядженням міського голови у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці;

- у разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються;

- Керівник підлягає всім видам забезпечення по соціальному (медичному) страхуванню.

 

30.09.2020

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області

Про проведення відповідно до статті 52, пункту 5 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», керуючись Порядком проведення конкурсного відбору на посаду директора та інших педагогічних працівників комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області, затвердженим рішенням міської ради (72 сесія 7 скликання) від 15 вересня 2020 року №17 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області.

Повне найменування та місце знаходження установи: комунальна установа «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області, адреса: вулиця Вокзальна, будинок 24, м. Прилуки, Чернігівської області.

Умови оплати праці станом на 17.09.2020:  по 15 кваліфікаційному розряду, з урахуванням підвищення посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22, виплатою надбавки за вислугу років та за престижність праці в розмірі 20% посадового окладу.

Вимоги до кандидатів на посаду директора комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області:

 • вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

 • вільне володіння державною мовою;

 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, з 01 жовтня 2020 року по 29 жовтня 2020 року подають до  конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 • копію паспорта громадянина України;

 • копію документа про вищу  освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

 • довідку про відсутність судимості;

 • мотиваційний лист, складений у  довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні  якості.

Місце подання документів: управління освіти міської ради, вулиця Вокзальна, будинок, 24, м. Прилуки, Чернігівська область, 17500.

Етапи конкурсного відбору:

- формування складу конкурсної комісії;

- оголошення про конкурсний відбір на посаду директора та/або педагогічних працівників комунальної установи «Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» Прилуцької міської ради Чернігівської області (далі-Центр) та його оприлюднення;

- приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам, визначення кандидатів на участь у конкурсі;

- проведення конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсного відбору.

Тривалість конкурсного відбору з 01 жовтня по 04 листопада 2020 року.

 

 

18.09.2020

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я” виконавчий комітет Прилуцької міської ради розпочинає проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка” та оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська стоматологічна поліклініка”. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії приймаються від органу управління, трудового колективу та галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я по 02 жовтня 2020 року.

 

07.02.2019

Комунальне некомерційне підприємство "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради

Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я”, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року №1977 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров'я”, розпорядження міського голови від 07 лютого 2019 року №43р “Про оголошення конкурсу на зайняття посад директора та медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” виконавчий комітет Прилуцької міської ради оголошує конкурс на зайняття посад:

 • директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради;

 • медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради.

Скорочене найменування Підприємства – КНП “ПМДЛ” ПМР.

Місцезнаходження закладу: 17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул. Костянтинівська, 185

т/ф (04637) 50370.

Напрямки діяльності: коди КВЕД 86.10 Діяльність лікарських закладів

Комунальне некомерційне підприємство “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради (в подальшому Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що займається медичною практикою в формі надання первинної медико-санітарної (педіатричної) та вторинної/спеціалізованої (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної) допомоги дитячому населенню міста.

Статут та структура комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарня” Прилуцької міської ради складають:

Загальний фонд – 9 322 000,00 грн.

Спеціальний фонд – 555 000 грн.

Строки та адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються до 07 березня 2019 року за адресою: м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната № 35 виконавчого комітету міської ради (тел. 3-11-95, e-mail: [email protected]).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

 • резюме у довільній формі;

 • автобіографію;

 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (претенденти подають проекти програми розвитку закладу на 5 років, які комісія заслуховує на засіданні);

 • довідку МВС про відсутність судимості;

 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Інформація про місце та дату проведення конкурсу:

2 засідання конкурсної комісії відбудеться 12 березня 2019 року (сесійна зала міської ради, 15:00);

3 засідання конкурсної комісії відбудеться 19 березня 2019 року (сесійна зала міської ради, 15:00).

Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Прилуцької міської ради.

Вимоги до претендентів на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

 • громадянство України;

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” або “Право” або “Соціальні та поведінкові науки” або “Гуманітарні науки” або “Охорона здоров'я” та спецiалiзацiя за фахом “Органiзацiя i управління охороною здоров’я”;

 • стаж роботи на керівних посадах — не менше 5 років;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізація й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктура ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організація виробництва, праці та управління; етика ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до претендентів на зайняття посади медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

 • громадянство України;

 • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра та спеціальність галузі знань “Охорона здоров'я” з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”;

 • стаж роботи за основною лікарською спеціальністю — не менше 5 років або 1-го року на керівних посадах;

 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань чинного законодавства (Конституція України, чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практика застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічна ситуація в регіоні та показники стану здоров'я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасна наукова література та науково-практична періодика за фахом; методика визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіка менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я);

 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки; високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.


Вимоги до конкурсних пропозицій претендентів на зайняття посад директора та медичного директора комунального некомерційного підприємства “Прилуцька міська дитяча лікарняПрилуцької міської ради:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Переглядів: