СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

17500, м. Прилуки, вул. Київська, 281

тел: (04637) 3-43-48

тел: (04637) 3-72-33

 

Начальник – Кулій Людмила Григорівна.

Головний спеціаліст – Татаренко Олена Володимирівна.

Спеціаліст І категорії – Хотіна Оксана Олексіївна.

 

ФУНКЦІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ:

Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:

 • розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 • надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей;

 • забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання;

 • веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

 • координує роботу органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;

 • здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, патронатних сім`ях, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території міста;

 • веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

 • готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу;

 • готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України;

 • готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, створення прийомної, патронатноої сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування до них дітей, призначення осіб опікунами/піклувальниками, звільнення від обов’язків опікуна /піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей;

 • здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням;

 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

 • вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав;

 • веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів;

 • веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, готує документи щодо усиновлення дітей;

 • здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують знайомство з дітьми;

 • здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей;

 • влаштовує на подальше проживання і виховання дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним;

 • здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

 • здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби;

 • забезпечує формування, публікацію в засобах масової інформації;

 • надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

 • організовує проведення засідань, координаційних рад, міжвідомчих нарад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби;

 • забезпечує влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання: у дитячі будинки сімейного типу, прийомні, патронатні сім’ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;

 • перевіряє стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності;

 • перевіряє стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання;

 • перевіряє умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності (за повідомленнями);

 • представляє, в разі необхідності, інтереси дітей в судах;

 • розробляє і реалізовує власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 • порушує перед органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

 • порушує клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім’ї;

 • узгоджує відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм власності;

 • здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

Переглядів:5813