Звіт міського голови ПОПЕНКО О.М. «Про здійснення державної

регуляторної політики виконавчими органами

Прилуцької міської ради у 2019 році»

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 7 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 100 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 31.

Відповідно до ст. 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ економіки міської ради.

Реалізація державної регуляторної політики у 2019 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради (п’ятдесята (позачергова) сесія сьомого скликання) від 23 листопада 2018 року №1 затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, яким було заплановано підготовку двох проектів регуляторних актів.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2019 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік:

- рішення міської ради (52 сесія 7 скликання) від 25 січня 2019 року №14;

- рішення міської ради (57 сесія 7 скликання) від 25 червня 2019 року №4;

- рішення міської ради (58 сесія 7 скликання) від 30 серпня 2019 року №16;

- рішення міської ради (62 сесія 7 скликання) від 25 жовтня 2019 року №9.

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2019 рік – 6:

1. Рішення міської ради (55 сесія 7 скликання) від 19 квітня 2019 року №21 «Про затвердження Положення про порядок та розрахунок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста»;

2. Рішення міської ради (57 сесія 7 скликання) від 25 червня 2019 року №5 «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста Прилуки»;

3. Рішення виконавчого комітету від 27 серпня 2019 року №320 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в м. Прилуки»;

4. Рішення міської ради (58 сесія 7 скликання) від 30 серпня 2019 року №26 «Про затвердження Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Прилуки»;

5. Рішення міської ради (62 сесія 7 скликання) від 25 жовтня 2019 року №2 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Прилуки» (нова редакція);

6. Рішення виконавчого комітету від 16 грудня 2019 року №459 «Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги в комунальних некомерційних підприємствах системи охорони здоров’я м. Прилуки».

Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 17р від 21.01.2019 року затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 11 регуляторних актах (3 рішення виконавчого комітету та 8 рішень міської ради):

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2019 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2020 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

 

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

 

 

Звіт міського голови ПОПЕНКО О.М.
«Про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами Прилуцької міської ради у 2018 році»

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 7 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 94 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 27.

Відповідно до ст. 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ економіки міської ради.

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 29 листопада 2017 року № 11 (35 сесія 7 скликання) затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, яким було заплановано підготовку двох проектів регуляторних актів.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2018 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік:

- рішення міської ради від 26 січня 2018 року № 3 ( 39 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 22 лютого 2018 року № 6 ( 40 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 26 червня 2018 року № 12 ( 44 сесія 7 скликання).

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2018 рік – 6:

1. Рішення міської ради від 22 лютого 2018 року № 5 (40 сесія 7 скликання) “Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м.Прилуки (в новій редакції)” ;

2. Рішення міської ради від 23 квітня 2018 року № 18 (42 сесія 7 скликання) “Про затвердження «Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Прилуки»)”;

3.Рішення виконавчого комітету від 22 травня 2018 року № 171 “Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у

звичайному режимі в м.Прилуки";

4. Рішення виконавчого комітету від 22 травня 2018 року № 172 “Про затвердження форми Договору про організацію пасажирських перевезень на міському автобусному маршруті загального користування";

5. Рішення міської ради “Про затвердження від 26 червня 2018 року № 28 (44 сесія 7 скликання) «Положення про переведення житлових приміщень (будинків, квартир) у нежитлові під розміщення об’єктів невиробничої сфери та нежитлових приміщень (будинків) у житлові на території міста Прилуки»;

6. Рішення міської ради від 26 жовтня 2018 року № 10 (48 сесія 7 скликання) Про Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки у новій редакції”.

Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 12р від 12.01.2018 року затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 9 регуляторних актах (3 рішення виконавчого комітету та 6 рішень міської ради):

 

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Дата оприлюднення звіту

1

Рішення міської ради /59 сесія 5 скликання/ від 30.04.2009 р.

Про затвердження положення про порядок відчуження, списання та передачі майна, що є комунальною власністю міста Прилуки”

Періодичне

Відділ комунальної

власності міської ради

20.07.2018 р.

2

Рішення виконавчого комітету №192 від 30.05.2017 р.

Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі”

Базове

Відділ економіки міської ради

20.07.2018 р.

3

Рішення міської ради /25 сесія 5 скликання/ від 26.06.2007р.

Про погодження режиму роботи підприємствами, установами та організаціями торгівлі та сфери обслуговування незалежно від форм власності з виконавчим комітетом міської ради”

 

 

 

Періодичне

Відділ економіки міської ради

20.08.2018 р.

4

Рішення міської ради /31 сесія 5 скликання/ від 28.12.2007р.

Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста”

Періодичне

Відділ економіки міської ради

20.08.2018 р.

5

Рішення міської ради /39 сесія 5 скликання/ від 11.04.2008р. Прилуки”

Правила утримання зелених насаджень міста

Періодичне

Головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю

31.07.2018 р.

6

Рішення виконавчого комітету №696 від 13.11.2007р.

Про затвердження Положення про порядок передачі майна територіальної громади м. Прилуки в оренду на конкурсних засадах”

Періодичне

Відділ комунальної

власності міської ради

29.12.2018 р.

7

Рішення міської ради /11 сесія 6 скликання/ від 11.07. 2011р. №4

Про туристичний збір”

Періодичне

Фінансове управління

міської ради

30.11.2018 р.

8

Рішення міської ради /74 сесія 6 скликання/ від 25.09.2014 року

4

Про затвердження Правил благоустрою території м.Прилуки”

Періодичне

Головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю

19.11.2018 р.

9

Рішення виконавчого комітету міської ради від 28 листопада 2017 року №402

Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі”

Базове

Відділ економіки міської ради

29.12.2018 р.

 

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2019 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

 

Звіт міського голови ПОПЕНКО О.М. «Про здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами
Прилуцької міської ради у 2017 році»

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 7 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 88 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 24.

Відповідно до статті 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ економіки міської ради.

Реалізація державної регуляторної політики у 2017 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 29 листопада 2016 року № 6 (19 сесія 7 скликання) затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, яким було заплановано підготовку одного проекту регуляторного акта — проект рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження Положення про порядок залучення суб'єктів господарювання до утримання прилеглих до їх будівель і споруд торговельного та соціально-культурного призначення”, ціль якого — забезпечення утримання прилеглих територій суб'єктами господарювання, яка прилегла до їх будівель і споруд торговельного та соціально-культурного призначення.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2017 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні зміни та доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік:

- рішення міської ради від 24 лютого 2017 року № 3 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі” ( 23 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 27 червня 2017 року № 3 “Правила розміщення зовнішньої реклами в м.Прилуки” ( друге засідання 27 сесії 7 скликання);

- рішення міської ради від 31 жовтня 2017 року № 6 “Порядок забезпечення пільгового перевезення дітей шкільного віку громадським автотранспортом на міських автобусних маршрутах загального користування” ( 33 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 31 серпня 2017 року № 7 “Положення про організацію та проведення ярмарків у м. Прилуки (в новій редакції)” ( 31 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 29 листопада 2017 року № 10 “Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом (автобусами) у м. Прилуки”, “Договір про організацію пасажирських перевезень на міському автобусному маршруті загального користування” ( 33 сесія 7 скликання).

Відповідно до принципів і процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управліннями, відділами та секторами міської ради за участю співрозробників підготовлено та оприлюднено 5 проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, один з яких, а саме “Про внесення змін до рішення сесії міської ради №11 від 28 жовтня 2016 року «Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки» (який було оприлюднено в кінці 2016), було затверджено рішенням міської ради 24 лютого 2017 року № 4 (23 сесія 7 скликання); прийнято (затверджено) — два, 2 регуляторних акта втратили чинність в результаті їх перегляду.

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2017 рік – 3:

1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 30 травня 2017 року №192 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі” ;

2. Рішення міської ради від 24 лютого 2017 року № 4 (23 сесія 7 скликання) “Про внесення змін до рішення сесії міської ради №11 від 28 жовтня 2016 року “Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки“;

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 28 листопада 2017 року №402 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі“.

Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 4р від 10.01.2017 року затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 10 регуляторних актах (3 рішення виконавчого комітету та 7 рішень міської ради):

 

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Дата оприлюднення звіту

1

Рішення виконавчого комітету міської ради № 13 від 20.01.2015року

Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах

загального користування в м.Прилуки”

Повторне

Відділ економіки міської ради

03.02.17

2

Рішення міської ради №7 від 26.02.2009 року

(55 сесія 5 скликання)

Про внесення змін до рішення міської ради (39 сесія 5 скликання) від 11 квітня 2008 року “Про розмір орендної плати за земельні ділянки”

Періодичне

Відділ

комунальної

власності міської ради

03.10.17

3

Рішення міської ради №15 від 30.08. 2012 року

(35 сесія 6 скликання)

Про затвердження Положення “Про порядок отримання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами”

Періодичне

Відділ містобудування та архітектури міської ради

04.10.17

4

Рішення міської ради №16 від 30.08.2012 року

(35 сесія 6 скликання)

Про затвердження Положення Про порядок та розрахунок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури міста ”

Періодичне

Відділ містобудування та архітектури міської ради

05.10.17

5

Рішення виконавчого комітету міської ради №84 від 19.02.2013 року

Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Прилуки”

Періодичне

Відділ економіки міської ради

03.07.17

6

Рішення міської ради № 11 від 28.10.2016 року

(18 сесія 7 скликання)

Про організацію та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки”

Базове

Відділ культури і туризму міської ради

02.10.17

7

Рішення міської ради №14 від 30.07.2015 року

(91 сесія 6 скликання)

Порядок відчуження земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади

м. Прилуки або прав на них на конкурентних засадах”

Повторне

Відділ комунальної власності міської ради

 

 

 

05.10.17

8

Рішення міської ради № 8 від 31.07.2014 року

(72 сесія 6 скликання)

Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м.Прилуки”

Повторне

Відділ економіки міської ради

03.08.17

9

Рішення міської ради № 6 від 09.07.2015 року

(90 сесія 6 скликання)

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”

Повторне

Фінансове управління

міської ради

21.12.17

10

Рішення виконавчого комітету № 320 від 18.08.2015 року

Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м.Прилуки"

Повторне

Відділ економіки міської ради

27.12.17

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2017 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2018 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

 

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ
"ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2016 РОЦІ"

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 7 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 86 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 26.

Відповідно до ст. 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів управління економічного розвитку міської ради.

Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 4.12.2015 року № 4 (3 сесія 7 скликання) затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, яким було заплановано підготовку одного проекту регуляторного акта — проект рішення міської ради «Про затвердження Положення про проведення ярмарків у м.Прилуки (у новій редакції)», ціль якого — покращення організації ярмарково-виставкових заходів на території міста.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2016 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні зміни та доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік:

- рішення міської ради від 28.04.2016 року № 14 «Про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки», «Про Положення про порядок надання дозволів на відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання в м. Прилуки» ( 10 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 29.06.2016 року № 9 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою м. Прилуки (у новій редакції)», «Положення про порядок та розрахунок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста» ( 13 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 25.08.2016 року № 11 «Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки» ( 16 сесія 7 скликання);

- рішення міської ради від 29.09.2016 року № 5 «Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Прилуки» ( 17 сесія 7 скликання).

Відповідно до принципів і процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управліннями, відділами та секторами міської ради за участю співрозробників підготовлено та оприлюднене 4 проекти регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, прийнято (затверджено) — один, 2 регуляторних акта втратили чинність в результаті їх перегляду.

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2016 рік – 1:

1. Рішення міської ради від 28.10.2016 року №11 «Про організацію та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки» ( 18 сесія 7 скликання).

Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 396р від 28.12.2015 року затверджено

План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 10 регуляторних актах (5 рішень виконавчого комітету та 5 рішень міської ради):

 

1. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 03.07.2007 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки» (26 сесія 5 скликання);

2. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 07.02.2012 №64 «Про затвердження Порядку здійснення торговельної діяльності та надання послуг на території м. Прилуки відповідно до режиму роботи»;

3. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 20.01.2015 №13 «Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки»;

4. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 11.04.2008 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки» (39 сесія 5 скликання);

5. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 26.03.2009 № 11 «Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Прилуки» (57 сесія 5 скликання);

6. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 16.08.2011 №412 «Про Методику нарахування та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян міським автотранспортом за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

7. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 08.12.2011 № 3 «Про внесення змін до рішення міської ради /11 сесія 6 скликання/ від 11.07.11 р. № 4 «Про туристичний збір» (20 сесія 6 скликання);

8. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 19.05.2015 №192 «Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі»;

9. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 30.07.2015 № 14 «Порядок відчуження земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади м. Прилуки або прав на них на конкурентних засадах» (91 сесія 6 скликання);

10. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 18.08.2015 №320 «Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Прилуки».

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2017 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

 

Звіт міського голови
Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Прилуцької міської ради у 2015 році

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 7 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 85 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 27.

Відповідно до ст. 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів управління економічного розвитку міської ради. Реалізація державної регуляторної політики у 2015 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 28.11.2014 року № 6 (77 сесія 6 скликання) затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, яким було заплановано підготовку двох проектів регуляторного акта — проект рішення міської ради “Про затвердження Правил благоустрою території м.Прилуки (у новій редакції)“, ціль якого — забезпечення в місті чистоти, порядку, належного санітарного стану та у зв'язку із забезпеченням більш ефективного здійснення контролю за станом благоустрою міста та дотриманням суб'єктами господарювання та громадянами Правил благоустрою м.Прилуки; проект рішення міської ради „Про відчуження земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах“, ціль якого — визначення процедури відчуження земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади міста Прилуки або прав на них на конкурентних засадах.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2015 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні зміни та доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік:

- рішення міської ради від 26.03.2015 року № 5 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі” (86 сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 28.05.2015 року № 6 “Про Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”, “Про ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців які є платниками податку першої та другої групи” (89 сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 30.07.2015 року № 8 “Про Положення про порядок надання дозволів на відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання в м. Прилуки”, “Про затвердження Порядку надання дозволів на виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим порушенням благоустрою в м. Прилуки”, “Про Порядок видалення зелених насаджень на території міста Прилуки”, “Про Порядок визначення обсягів пайової участі фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Прилуки”, “Про Порядок організації та проведення гастрольних заходів у місті Прилуки” (91 сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 08.10.2015 року № 7 “Правила надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами” (95 сесія 6 скликання).

Відповідно до принципів і процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управліннями, відділами та секторами міської ради за участю співрозробників підготовлено та оприлюднено 8 проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, прийнято (затверджено) — шість, два проекти регуляторних актів, які були включені до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, були затверджені у 2015 році (20 січня 2015 року під час засідання виконавчого комітету міської ради було прийнято регуляторний акт (рішення) “Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки” та 18 серпня 2015 року № 320 “Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м. Прилуки"), ще з семи розробників регуляторних актів, по яких не почато процедуру або проект регуляторного акті було відправлено на доопрацювання, згідно Закону, взято обґрунтування про недоцільність прийняття або перенесенням термінів, які викладені у службових та доповідних записках.

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2015 рік – 6:

1. Рішення виконавчого комітету № 13 від 20.01.2015р. “Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки”;

2. Рішення виконавчого комітету №192 від 19.05.2015 р. “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі”;

3. Рішення міської ради від 30.07.2015 року №14 “Порядок відчуження земельних ділянок із земель комунальної власності територіальної громади м. Прилуки або прав на них на конкурентних засадах” (91 сесія 6 скликання);

4. Рішення міської ради від 09.07.2015 року № 6 “Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” (90 сесія 6 скликання);

5. Рішення міської ради від 10.10.2015 року № 4 “Про Положення про порядок надання дозволів на відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання в м. Прилуках” (93 сесія 6 скликання);

6. Рішення виконавчого комітету № 320 від 18.08.2015 року “Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м.Прилуки".

Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 343р від 24.12.2014 року затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 11 регуляторних актах (3 рішення виконавчого комітету та 8 рішень міської ради):

1. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 30.04.2009 №8 “Про затвердження Положення про порядок відчуження, списання та передачі майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста Прилуки” (59 сесія 5 скликання);

2. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення Прилуцької міської ради від 11.04.2008 р. “Правила утримання зелених насаджень міста Прилуки” (39 сесія 5 скликання);

3. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради від 26.06.2007 року „Про погодження режиму роботи підприємствами, установами та організаціями сфери обслуговування незалежно від форм власності з виконавчим комітетом міської ради” (25 сесія 5 скликання);

4. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради від 28.12.2007 року “Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Прилуки” (31 сесія 5 скликання);

5. Звіт про базове відстеження регуляторного акту — рішення виконавчого комітету міської ради № 304 від 12.07.2014 року “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м. Прилуки в автобусах, що працюють на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі”;

6. Звіт про базове відстеження регуляторного акта — рішення міської ради від 31.07.2014 року № 8 “Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м. Прилуки” (72 сесія 6 скликання);

7. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради від 11.07.2011 року №4 “Про туристичний збір” (11 сесія 6 скликання);

8. Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 13.11.2007 №696 “Про затвердження Положення про порядок передачі майна територіальної громади м. Прилуки в оренду на конкурсних засадах”;

9. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради від 09.07.2015 року „ Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки “ (90 сесія 6 скликання);

10. Звіт про повторне відстеження регуляторного акта — рішенням міської ради від 25.09.2014 року № 4 “Правила благоустрою території м.Прилуки” (74 сесії 6 скликання);

11. Звіт про періодичне відстеження регуляторного акту — рішення виконавчого комітету №145 від 15 березня 2011 року “Про порядок перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. Прилуки пасажирським автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування”.

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2015 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні, зберігаються позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2016 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО

 

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ДМИТРА БАРНАША

"ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧИМИ ОРГАНАМИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2014 РОЦІ"

Прийнятий у 2003 році Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги до всіх розробників регуляторних актів щодо дотримання визначеного порядку їх розробки, розгляду та прийняття. Такий порядок передбачає підготовку проекту регуляторного акта, аналіз його регуляторного впливу; обов’язкове оприлюднення обох цих документів; проведення відстеження результативності та ухвалення на його підставі рішень щодо доцільності регулювання.

Порядок здійснення регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету визначено Регламентом Прилуцької міської ради 6 скликання та Регламентом роботи виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 79 регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні є 23.

Відповідно до ст. 31 Закону повноваження щодо здійснення реалізації державної регуляторної політики покладені на постійну депутатську комісію з питань побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, підприємництва, транспорту, зв’язку та регуляторної політики. Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики здійснює відділ розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів управління економічного розвитку міської ради.

Реалізація державної регуляторної політики у 2014 році Прилуцькою міською радою та виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

- оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;

- проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням міської ради від 29.11.2013 року № 9 (54 сесія 6 скликання) затверджено План діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, яким було заплановано підготовку двох проектів регуляторного акта — Проект рішення міської ради “Про затвердження Положення про Прилуцький міжрегіональний Воздвиженський ярмарок“, ціль якого — покращення організації ярмарково-виставкових заходів; проект рішення виконавчого комітету „Про встановлення плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м.Прилуки“, ціль якого — виконання постанови КМУ від 3 грудня 2008 р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо фінансового забезпечення проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по м.Прилуки. У зв'язку з проведенням декількох ярмарково-виставкових заходів щороку на території міста було внесено зміни до рішення міської ради від 29 листопада 2013 року №9 “Про затвердження Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік” (54 сесія 6 скликання), а саме: пункт 1 Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік було викладено в наступному вигляді:

Вид проекту: Рішення міської ради.

Назва проекту: Про затвердження Положення про проведення ярмарків у м. Прилуки.

Ціль прийняття: Покращення організації ярмарково-виставкових заходів.

Строк підготовки: І квартал.

Розробник проекту: Управління економічного розвитку міської ради.

У зв’язку з тим, що виникла необхідність розробки проектів регуляторних актів, які не були запланованими на 2014 рік, рішеннями міської ради були внесені відповідні зміни та доповнення до Плану діяльності Прилуцької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік:

- рішення міської ради від 28.02.2014 року №3 “Про порядок перевезення пільгових категорій населення по м. Прилуки пасажирським автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування” (1 засідання 61 сесії 6 скликання);

- рішення міської ради від 08.05.2014 року № 3 “Про розробку Положення про безперебійне перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Прилуки” (66 позачергова сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 08.05.2014 року № 2 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м. Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі” (66 позачергова сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 31.07.2014 року № 7 “Положення про порядок передачі житлових будинків, що перебувають на балансі комунального підприємства “Прилукижитлобуд”, в самоуправління власникам”, ”Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки”, ”Про затвердження Правил благоустрою території м.Прилуки” (72 сесія 6 скликання);

- рішення міської ради від 30.10.2014 року № 7 “Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються в Центрі надання адміністративних послуг міста Прилуки” (у новій редакції)” (76 сесія 6 скликання).

Із семи вищевказаних проектів відповідно до принципів і процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управліннями, відділами та секторами міської ради за участю співрозробників підготовлено та оприлюднено 5 проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій, прийнято (затверджено) — три, два проекти регуляторних актів, по яких було почато процедуру згідно Закону в 2014 році, були затверджені у 2015 році (20 січня 2015 року під час засідання виконавчого комітету міської ради було прийнято регуляторний акт (рішення) “Про організацію перевезення громадян пільгових категорій на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Прилуки”), ще з п'ятьох розробників регуляторних актів, по яких не почато процедуру, згідно Закону взято обґрунтування про недоцільність прийняття, викладене у службових та доповідних записках.

Кількість прийнятих регуляторних актів за 2014 рік – 3:

1. Рішення міської ради від 31 липня 2014 року № 8 “Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м.Прилуки” (сімдесят друга сесія шостого скликання);

2. Рішення виконавчого комітету від 12 серпня 2014 року № 304 “Про погодження тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі”;

3. Рішення міської ради від 25 вересня 2014 року № 4 “Про затвердження Правил благоустрою території м.Прилуки” (сімдесят четверта сесія шостого скликання). Протягом звітного року проводилася робота з відстеження результативності регуляторних актів. Розпорядженням міського голови № 2р від 08.01.2014 року затверджено План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Проведено відстеження результативності по 6 регуляторних актах (1 рішення виконавчого комітету та 5 рішень міської ради):

1. Звіт про періодичне відстеження регуляторного акта — рішення міської ради /39 сесія 5 скликання/ від 11 квітня 2008 року “Про розмір орендної плати за земельні ділянки”.

2. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта — рішення виконавчого комітету міської ради № 84 від 19 лютого 2013 року „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території обєктів благоустрою міста Прилуки”.

3. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта —рішення міської ради /35 сесія 6 скликання/ від 30 серпня 2012 року № 15 “Про затвердження Положення «Про порядок отримання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами».

4. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради /35 сесія 6 скликання/ від 30.08.2012 року № 16 «Про затвердження Положення Про порядок та розрахунок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інраструктури міста».

5. Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради /11 сесія 6 скликання/ від 11.07.2011 року № 2 «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

6. Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта — рішення міської ради /74 сесія 6 скликання/ від 25.09.2014 року № 4 «Правила благоустрою території м. Прилуки».

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Прилуцькою міською радою оприлюднюється постійно. З цією метою надається матеріал для оприлюднення через рубрики регуляторної політики в друковані засоби масової інформації та на веб-сайтах www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.

Здійснюється консультаційно-методична підтримка розробників проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Отже, з метою впровадження норм Закону Прилуцькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2014 року вжито заходи щодо забезпечення прозорості процедури ухвалення рішень, здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, інформаційної підтримки реалізації регуляторної політики, дотримання норм і процедур при її здійсненні.

Завданнями по здійсненню регуляторної діяльності на 2015 рік залишаються:

- перегляд чинних нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- продовження роботи по активізації громадськості міста, врахування пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань щодо необхідності вдосконалення регуляторних актів.

Міський голова Д.В.БАРНАШ

27.02.2015

Переглядів:2413