Щодо влаштування до будинків-інтернатів осіб, які потребують стороннього догляду

Відповідно до діючого Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2001 №549 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.01.2002 №66/6354, до інтернату приймаються на державне утримання особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

На позачергове влаштування до будинку-інтернату мають право ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Переважне право на влаштування до будинку-інтернату мають ветерани згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", члени сімей загиблих військовослужбовців.

За наявності вільних місць до будинку-інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування будинку-інтернату витрат на їх утримання.

Особам, які мають згідно з чинним законодавством України пільги і влаштовуються до будинку-інтернату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг.

Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності вільних приміщень у будинку-інтернаті можуть утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.

Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.

Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни і праці за наявності вільних місць у будинку-інтернаті можуть прийматися до будинку-інтернату на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців, як на загальних підставах, так і на платній основі.

Приймання до будинку-інтернату здійснюється за путівкою, виданою департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

Для отримання даної путівки необхідно звернутися до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради (м. Прилуки, вул. Короленка, 8, тел. 5-08-58, 5-25-45) з відповідним пакетом документів:

- особиста заява громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до будинку-інтернату;

- паспорт (або інший документ, що засвідчує особу);

- медична карта про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду (флюорографія, аналіз на RW, аналіз на кишкову інфекцію, аналіз на BL);

- довідка про розмір призначеної пенсії;

- довідка про склад сім'ї за встановленою формою;

- довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи інвалідності);

- ідентифікаційний номер;

- документи на земельний пай і договір на його оренду;

- дві фотокартки.

Відповідно до діючого Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого наказом Мінпраці від 29.01.2001 № 549 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.01.2002 за №68/6356, до інтернату приймаються на державне утримання психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку, та інваліди першої і другої груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування медичної допомоги, незалежно від наявності батьків або родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.

Приймання до інтернату здійснюється за путівкою, виданою департаментом соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації.

Для отримання даної путівки необхідно звернутися до територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради (м. Прилуки, вул. Короленка, 8, тел. 5-08-58, 5-25-45) з відповідним пакетом документів:

- заява особи, яка виявила бажання в інтернаті, або її опікуна (піклувальника) про приймання до інтернатної установи;

- паспорт (або інший документ, що засвідчує особу);

- медична карта;

- довідка про розмір призначеної пенсії;

- довідка про склад сім'ї за встановленою формою;

- довідка висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про можливість перебування у психоневрологічному інтернаті;

- ідентифікаційний номер;

- копія судового рішення про недієздатність чи часткову дієздатність осіб, що влаштовуються до інтернату (для недієздатних осіб);

- довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявністю);

- дві фотокартки.

Одночасно згідно з ст.23 Закону України «Про психіатричну допомогу» підставою для поміщення особи, яка страждає на психічний розлад, до психоневрологічного закладу для соціального захисту є особиста заява особи та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра; для неповнолітнього віком до 18 років або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною,- заява батьків або іншого законного представника та рішення органу опіки та піклування, прийняте на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. Висновок повинен містити відомості про наявність у особи психічного розладу та необхідність утримання її в психоневрологічному закладі для соціального захисту.

Переглядів:3188