Закони України, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні:

Господарський кодекс України

Про інвестиційну діяльність

Про зовнішньоекономічну діяльність

Про захист іноземних інвестицій на Україні

Про транскордонне співробітництво

Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження

Про інноваційну діяльність” 

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

Про індустріальні парки

 

Постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів

Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки

Переглядів: