Ресурс корисної інформації для внутрішньо переміщених осіб 

 

Розпорядженням міського голови від 30.06.2024 року №124р.  (завантажити) утворено  Раду з  питань внутрішньо переміщених осіб при Прилуцький міській раді.

Внутрішньо переміщені особи – це люди, які змушені покинути своє постійне місце проживання у зв’язку з воєнними діями.Одразу треба звернути увагу, що особи, які перетнули міжнародно визнані державні кордоні України не є ВПО, тому отримати статус такої особи вони не можуть.

Хто може звернутися за отриманням статусу ВПО

Особа від 14 років і старше подає документи особисто.

Якщо особі не виповнилось 14 років, а також якщо вона є недієздатною або з обмеженою дієздатністю – документи подає законний представник (батьки й усиновителі), а також опікуни та піклувальники.

Від імені дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, звертається керівник закладу, в який влаштована дитина, або законний представник (один з опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

Від імені дитини до 14 років, яка прибула без супроводу батьків/опікунів, заяву подає родич або вітчим, мачуха, у яких проживає дитина. У разі відсутності будь яких родичів заяву подає представник органу опіки та піклування. 

Для того, щоб отримати статус ВПО та довідку ВПО наразі існує декілька варіантів:

1) звернутися особисто до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

2) звернутися до управління соціального захисту населення місцевої державної адміністрації;

4) скористуватися порталом та мобільним застосунком ДІЯ

Для реєстрації особи в якості ВПО необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт); довідку про отримання індивідуального податкового номеру (РНОКПП). Підтвердженням РНОКПП також може бути відповідний штамп в паспорті старого зразка (книжечка), або інформація, яка міститься в ID-картки. Фізична особа - платник податків також може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-свідоцтва про народження, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі засобами Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних. У разі, якщо статус ВПО отримує дитина також необхідно надати свідоцтво про народження.Також необхідно заповнити відповідну заяву де вказати персональні дані, останнє місце проживання/реєстрації та фактичне місце проживання на час подання заяви, а також номер банківського рахунку (єПідтримка, або для соціальних виплат) за стандартами IBAN.

 

Інформація про допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам

Виплати ВПО у 2024 році

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1413

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 
19 березня 2022 р. № 333 і від 30 серпня 2022 р. № 977

1. У Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333:

1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

 2) пункт 2 викласти в такій редакції:

 “2. Компенсація надається фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях, зазначених у пункті 1 цього Порядку, внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі — особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.”;

3) абзац другий пункту 3 виключити;

4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: 

 “Виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцева держадміністрація, відповідна військова адміністрація має право запитувати та отримувати від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, свідоцтва про народження, про державну реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу.”;

5) абзац другий пункту 7 виключити;

 6) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації мають право проводити перевірку достовірності наведених у повідомленні або заяві відомостей шляхом відвідування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту розміщення таких осіб, ідентифікації осіб шляхом пред’явлення ними паспорта громадянина України, свідоцтва про народження малолітньої дитини, посвідки на постійне проживання (зокрема електронне відображення інформації, що міститься у таких документах), довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, перевірки факту безоплатного розміщення таких осіб, кількості розміщених осіб та умов їх проживання.”;

в абзаці четвертому слова “та Товариства Червоного Хреста України” виключити;

7) в абзаці третьому пункту 10 цифру “3” замінити цифрою “5”;

8) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

 “11. Персональні дані особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, передаються представництвам організацій, зокрема міжнародних, для надання компенсації за рахунок цих організацій.”;

9) у пункті 13:

в абзаці першому слова “Товариству Червоного Хреста в Україні” замінити словами “до представництва відповідної організації, зокрема міжнародної,”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Виплати компенсацій особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, здійснюються за рахунок організацій, зокрема міжнародних, на підставі відповідних договорів.”;

10) у пункті 14:

в абзаці першому слова “Товариство Червоного Хреста України” замінити словами “Представництво відповідної організації, зокрема міжнародної,”;

в абазах другому і четвертому слова “Товариство Червоного Хреста України” у всіх відмінках замінити словами “представництво відповідної організації, зокрема міжнародної,” у відповідному відмінку;

11) абзац третій пункту 15 виключити;

12) в абзаці першому пункту 16 слова “коштів державного бюджету (зокрема, резервного фонду бюджету),” виключити;

13) пункти 17—19 виключити;

14) у тексті Порядку слова “міської ради, районні в м. Києві держадміністрації” у всіх відмінках замінити словами “міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцеві держадміністрації” у відповідному відмінку;

15) додатки 1, 2, 5, 6 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1413)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміну переліку осіб,
розміщених у житловому приміщенні
(непотрібне викреслити/видалити)

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)

стать ___________________ ; паспорт громадянина України ___________________________________________________;
                   (чоловіча/жіноча)                                                                                                                           (серія (за наявності), номер, дата видачі)         

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі _______________________________________;
                                                                                                                                                                                                                                  (за наявності)

місце проживання (перебування): _______________________________________________________________________,
                                                                                                  (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

який (яка) є власником житлового приміщення або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності, спадкоємцем, що прийняв спадщину, в якому тимчасово проживають (з якого виїжджають) внутрішньо переміщені особи, за адресою: _________________________________________________________________,
                                                                                                    (реквізити свідоцтва про право на спадщину, адреса місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (область,
                                                                                                                              район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

□ що повʼязане з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб з _____  _____________ 20__ р.

або

□ що повʼязане з припиненням розміщення або зміною переліку внутрішньо переміщених осіб з ___ _______ 20__ р.
                                                                                                                                                        

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності) внутрішньо переміщеної особи

Стать (чоловіча/ жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження (день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Контактний номер телефона внутрішньо переміщеної особи

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які можуть у подальшому розміщуватися у житловому приміщенні

 

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

__________________________
(контактний номер телефону)

____    __________ 20__ р.

Своїм підписом підтверджую:

факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб та правильність поданої ними інформації;

факт відсутності родинних зв’язків з внутрішньо переміщеними особами (внутрішньо переміщені особи не є моїми: чоловіком/дружиною, батьком/матір’ю, донькою/сином, онуками (зокрема повнолітні особи).

______________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1413)

ЗАЯВА
особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)

стать ___________________ ; паспорт громадянина України ___________________________________________________;
                   (чоловіча/жіноча)                                                                                                                           (серія (за наявності), номер, дата видачі)         

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі _______________________________________;
                                                                                                                                                                                                                                 (за наявності)

місце проживання (перебування): __________________________________________________________________________,
                                                                                                        (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

який (яка) є власником житлового приміщення або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності, спадкоємцем приватного житлового фонду, в якому тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи, за адресою: ____________________________________________________________________________,

                                                                  (адреса місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

за  ___________________ 20 ___ року

(місяць)

  

Суму компенсації прошу визначити виходячи з проживання у житловому приміщенні таких фізичних осіб:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності) внутрішньо переміщеної особи

Стать (чоловіча/ жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження (день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Контактний номер телефону внутрішньо переміщеної особи

Кількість людино-днів у відповідному місяці

Номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN)

 

 

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

__________________________
(контактний номер телефону)

___ ________ 20___ р.
 

Своїм підписом підтверджую:

факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб та правильність поданої ними інформації;

факт відсутності родинних зв’язків з внутрішньо переміщеними особами (внутрішньо переміщені особи не є моїми: чоловіком/дружиною, батьком/матір’ю, донькою/сином, онуками (зокрема повнолітні особи).

______________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

 

єДопомога

Міністерство соціальної політики України разом з Міністерством цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Швеції розробили платформу єДопомога.

Платформа єДопомога допомагає кожному, хто постраждав від російської агресії. На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або запропонувати підтримати інших у забезпеченні продуктами харчування, одягом, ліками тощо. Платформа дозволяє громадянам (реципієнтам допомоги) швидко зареєструватися та залишити свою заявку на допомогу. Вона може включати водночас продукти харчування, засоби гігієни, ліки тощо. Також, зі свого боку на платформі реєструються благодійники.

Команда Мінсоцполітики працює над залученням до реєстрації на платформі тих, хто може надати підтримку. На єДопомозі, для зручності благодійників, передбачена можливість фільтрування замовлень, а саме вони можуть обрати область, місто, категорію товару та обрати кому саме допомогти: фізичній або юридичній особі.

Отримати допомогу через платформу єДопомога можна двома способами: онлайн та з рук в руки. Допомога онлайн - це коли благодійник обирає заявку, оплачує з будь якої країни світу Передплату єДопомога на суму 200, 500 або 1000 грн., а реципієнт допомоги отримує смс з кодом.

Реципієнт допомоги самостійно відвідує один з магазинів «Сільпо», «Фора», «Фоззі» та інші, обираючи товари з тих категорій, що були вказані в заявці та показує або диктує код отриманий в смс повідомленні. Допомога з рук в руки - це допомога, що доставляється самостійно благодійником або поштовими операторам. Благодійник самостійно обирає заявки, по яких хоче допомогти.

Макети інформаційних плакатів за посиланням https://cult.1y/LGrLFku.

Платформа єДопомога доступна за посиланням https://edopomoga.gov.ua.

Допомогти іншим або попросити допомогу https://social.edopomoga.gov.ua.

 

 

Дорожні карти: Порядок отримання направлення на протезування населення!

Інформація щодо порядку отримання направлення на протезування для: цивільних осіб, військовослужбовців, дітей до 18 років, постраждалих від війни.

 
 
 
 
 

 

 

Міністерство цифрової трансформації на Diia Summit, що відбувся 8 лютого 2022 року, представило нові сервіси для внутрішньо переміщених осіб

Продовжити отримання грошових виплат за відсутності змін, що впливають на їх призначення, або припинити  такі виплати тепер можна за електронною заявою. Досі внутрішньо переміщені особи щопівроку мали збирати документи для того, щоб продовжити призначення грошової допомоги чи повідомити про зміни і припинити її. Тепер для отримання послуг потрібно повідомити в заяві на порталі Дія про відсутність змін або потребу у припиненні виплат, підписати заяву електронним підписом та надіслати.

Також, як і раніше, залишається можливість звернутись за продовженням або припиненням адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг через органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення, а також ЦНАПи.

Міністерство соціальної політики України разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерством цифрової трансформації України інформують про алгоритми продовження або припинення соціальної допомоги для ВПО, як онлайн через Дію, так і офлайн.

  

Продовження грошової допомоги ВПО без зміни даних

(https://diia.gov.ua/services/prodovzhennya-groshovoyi-dopomogi-vpo )

Онлайн алгоритм:

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

2. Оберіть в меню “Послуги” на Порталі Дія Послугу “Заява на продовження грошової допомоги ВПО без зміни даних”. Якщо ви не ВПО або не отримували раніше грошову допомогу за фактичним місцем проживання, послуга буде недоступна.

3. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.

4. Ознайомтесь з даними попередньо поданої заяви на грошову допомогу ВПО. Якщо дані, що впливають на призначення такої допомоги не змінились, ви можете подати заяву на її призначення на наступні пів року.

5. Ознайомтесь з сформованою заявою на продовження грошової допомоги ВПО на наступний шестимісячний строк, в якій повідомляється, що станом на поточну дату відсутні зміни в складі сім'ї та в кожного з членів сім'ї, що впливають на призначення грошової допомоги. Накладіть електронний підпис і відправте заяву на розгляд органу соціального захисту населення за вашим місцем проживання.

6. Орган соціального захисту населення розгляне вашу заяву протягом 10 днів і прийме рішення про призначення грошової допомоги ВПО або відмову у її призначенні із зазначенням причин. Ви отримаєте сповіщення про результат розгляду в кабінеті громадянина та на електронну пошту.

 

Офлайн алгоритм:

1. Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) через виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП, або поштою.

2. Уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї.

3. У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

- прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження;

- cерія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті);

інформацію про:

- зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

- наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

- наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

- місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи інвалідності.

4. Також до заяви додаються документи, визначені пунктом 5 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг.

5. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАПи передають заяву з необхідними документами протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу.

6. Уповноважені органи протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та документів призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні, про що надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї.

 

Припинення грошової допомоги ВПО

(https://diia.gov.ua/services/pripinennya-groshovoyi-dopomogi-vpo )

Онлайн алгоритм

1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

2. Оберіть в меню “Послуги” на порталі послугу “Припинення грошової допомоги ВПО”. Якщо ви не ВПО або не отримували раніше грошову допомогу послуга вам буде недоступна.

3. Перевірте коректність своїх даних у профілі користувача, актуалізуйте їх за необхідності.

4. Ознайомтесь з даними попередньо поданої заяви на грошову допомогу ВПО. Після вашої заяви про припинення грошової допомоги ВПО, припиняться виплати для всіх членів сім'ї, зазаначених в попередній заяві.

5. Ознайомтесь з сформованою заявою про припинення виплат грошової допомоги ВПО, накладіть електронний підпис і відправте заяву на розгляд органу соціального захисту населення за вашим місцем проживання.

Уповноважені органи припиняють виплату грошової допомоги з 1 числа наступного місяця.

 

Офлайн алгоритм

1. Для припинення виплати грошової допомоги ВПО уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) через виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП, або поштою.

2. Уповноважений представник сім’ї подає заяву про припинення виплати грошової допомоги.

3. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАПи передають заяву з необхідними документами протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному уповноваженому органу. Уповноважені органи припиняють виплату грошової допомоги з 1 числа наступного місяця.

 

 

Призначено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам за їх фактичним місцем проживання

17 січня 2022 року в управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради відбулася комісія з розгляду звернень громадян про внесення до ЄДАРПу інформації про пільговиків за місцем фактичного проживання та про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання.

Члени комісії розглянули 27 справ про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання. Усі звернення  задоволені.
 
За інформацією управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

 

Оголошення!

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради повідомляє, що згідно заяви АТ “Державний ощадний банк України”, надається остання можливість (до 01 квітня 2022 року) використання платіжних карток внутрішньо переміщених осіб, термін дії яких закінчився під час карантину (до 31.03.2021 року) (https://cutt.ly/DYVT7S9)

Картки Ощадбанку для внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких вже завершився або завершується до кінця березня наступного року, не будуть блокуватись до 1 квітня 2022 року.

Починаючи з 1 квітня 2022 року Ощадбанк припинить надання можливості використання платіжних карток ВПО, термін дії яких закінчився під час карантину (до 31.03.2021 року).

Нагадуємо, що заходи із «штучного» продовження дії карток були реалізовані Ощадбанком як тимчасовий превентивний захід, спрямований на захист громадян від поширення COVID-19 до моменту запуску вакцинації.

Протягом останніх двох років у всіх клієнтів Ощадбанку була змога отримати перевипущені картки. Тож Ощадбанком, з огляду на соціальну та гуманітарну відповідальність перед суспільством та наявність інформації щодо випадків шахрайства з боку третіх осіб, поновлюється звична та передбачена в банківській спільноті процедура щодо подовження терміну дії платіжних карток

У разі виникнення питань щодо отримання нової картки звертайтесь до Вашого обслуговуючого відділення або до контакт-центру Банку за номером телефону: 0 800 210-800.

 

 

Призначено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам

23 грудня 2021 року в управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради відбулася комісії з розгляду звернень громадян про внесення до ЄДАРПу інформації про пільговиків за місцем фактичного проживання та про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання.

Члени комісії розглянули чотири справи про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання, у тому числі одна справа за поданням міськрайонного Центру зайнятості. Усі звернення  задоволені.

 
За інформацією управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

 

 

 

Призначено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам

09 грудня 2021 року в управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради відбулася комісії з розгляду звернень громадян про внесення до ЄДАРПу інформації про пільговиків за місцем фактичного проживання та про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання.

Члени комісії розглянули п’ятнадцять справ про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання, з яких прийняті позитивні рішення.

 
За інформацією управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

 

 

Призначено соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам

18 листопада 2021 року в управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради відбулася комісії з розгляду звернень громадян про внесення до ЄДАРПу інформації про пільговиків за місцем фактичного проживання та про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання.

Члени комісії розглянули чотири справи про призначення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання, з яких прийняті позитивні рішення.

За інформацією управлінні праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

 

Шановні учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та члени сімей АТО/ООС!

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради повідомляє, що у Соціально-психологічному центрі міста Славутича Київської області функціонує «Телефон довіри»- служби безоплатної психологічної та правової допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей.

Номери телефонів служби:

095 945 69 70

067 850 91 16

Телефон довіри працює з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 18.00.

 

Надання послуг із психологічної реабілітації постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (завантажити).

 

 

Гранти на розвиток самозайнятості та підприємництва для ВПО, учасників АТО та їх сімей, місцевих мешканців (Чернігівська область)

 

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВИМУШЕНИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

В Україні впроваджується масштабний проект, який спрямований на сприяння правовому захисту громадян, які вимушені залишати окуповані та небезпечні території.

Програма впроваджується Представництвом Данської Ради у справах біженців в Україні за підтримки Відділу надання допомоги при надзвичайних ситуаціях Агентства США з міжнародного розвитку (OFDA|USAID) в 15 областях нашої держави. Партнером проекту в Чернігівській області є Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.

В рамках проекту вимушених переселенців з окупованих територій та зони бойових дій, інформують через ЗМІ про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність юридичних послуг. Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та консультаційну підтримку, адвокатську допомогу, в тому числі в національних й міжнародних судових інстанціях, з правових питань щодо статусу внутрішньо переміщених осіб, отримання соціальних гарантій та пільг, працевлаштування, переоформлення прав власності та документів, компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій майно, тощо.

Для отримання безоплатної правової допомоги та іншої інформації щодо свого статусу, вимушені переселенці, які перебувають на території Чернігівської області, можуть звертатися до Чернігівського громадського комітету захисту прав людини за адресою: вул. Гонча (Горького) 57, м. Чернігів, 14000, телефон «гарячої лінії» (0462) 612-532.

 

Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року № 637 (зі змінами та доповненнями) установлено, що:

призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”. Такі виплати можуть здійснюватися за бажанням особи з доставкою додому, з компенсацією витрат за надання таких послуг, передбачених укладеним відповідно до пункту 3 цієї постанови тристороннім договором;

призначені починаючи з 1 травня 2016 р. внутрішньо переміщеним особам пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), усі види соціальної допомоги та компенсації, довічні державні стипендії, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, виплачуються через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

починаючи з 1 липня 2016 р. виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, довічних державних стипендій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що призначені внутрішньо переміщеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”;

для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій здійснюється емісія платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” перші 2 рази кожні шість місяців, у подальшому – кожні 12 місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачів пенсій публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зупиняє видаткові операції за поточним рахунком до моменту звернення клієнта та щомісяця повідомляє Мінфіну.

Зазначені у цьому пункті виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому завершився строк дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У разі продовження строку дії довідки зазначені виплати поновлюються з дати припинення їх виплати.

 

Призначено радників з питань вимушених переселенців

Міністерством соціальної політики України разом із громадською ініціативою Крим SOS та Міжнародною організацією Stabilization Support Servises за підтримки уряду Великобританії започатковано програму позаштатних радників з питань внутрішньо переміщених осіб, спрямовану на забезпечення соціального захисту цих осіб та інших незахищених громадян у населених пунктах України.

У межах реалізації Програми на період із 01 вересня 2015 року по 30 квітня 2016 року впроваджено посаду «Радник з питань внутрішньо переміщених осіб» та призначено 25 радників для роботи у регіонах.

Кожен переселенець, який не може розв’язати своє соціальне питання самостійно з тієї чи іншої причини безпосередньо на районному рівні (в будь-якому регіоні України), зможе звернутися до регіонального радника з питань внутрішньо переміщених осіб за допомогою.

Радники на регіональному рівні будуть допомагати внутрішньо переміщеним особам у налагодженні комунікації між ними та Міністерством соціальної політики, отриманні інформації з питань, що стосуються їх соціального захисту, та розв’язанні виявлених проблем.

У Чернігівській області на посаду радника призначено Едієву Надію Михайлівну.

Графік прийому: вівторок; четвер 10:00–13:00 каб. 18 (Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації; проспект Миру, 116-а, м. Чернігів).

В інші дні прийом проводиться за адресою: вул. Горького, 57/1, м. Чернігів.

 

Безоплатна правова допомога вимушеним переселенцям

В Україні впроваджується масштабний проект, який спрямований на сприяння правовому захисту громадян, які вимушені залишити окуповані та небезпечні території.

Програма впроваджується Датською Радою у справах біженців та Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в 20 областях нашої держави, в тому числі і на Чернігівщині. Партнером проекту в Чернігівській області є Чернігівський громадський комітет захисту прав людини.

У рамках проекту вимушених переселенців з окупованих територій та зони бойових дій, інформують через ЗМІ про їхні законні права, засоби правового захисту і доступність юридичних послуг. Кваліфіковані юристи надають всебічну безоплатну юридичну та консультаційну підтримку, адвокатську допомогу, в тому числі в національних й міжнародних судових інстанціях, з правових питань щодо статусу внутрішньо переміщених осіб, отримання соціальних гарантій та пільг, працевлаштування, переоформлення прав власності та документів, компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій майно, тощо.

Для отримання безоплатної правової допомоги та іншої інформації щодо свого статусу вимушені переселенці, які перебувають на території Чернігівської області, можуть звертатись до Чернігівського громадського комітету захисту прав людини за адресою: вул. Горького, 57, м. Чернігів, 14000, телефон «гарячої лінії»: (0462) 612-532, e-mail: [email protected].

 

Про Порядок обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 79, чинність набрала 18.03.2015 р.)

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, і перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (далі - особа, яка переміщується).

Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У м. Прилуки це управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради (вул. Київська, 281, каб. № 47).

Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником або законним представником.

Заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з ним, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Інформація про персональні дані осіб, які переміщуються, може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста за згодою заявника.

Разом із заявою про взяття на облік особа, яка переміщується, пред’являє: громадянин України - паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;іноземець або особа без громадянства - паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу. У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам ДМС за місцем перебування, які в одноденний строк видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства. У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується, додатково пред’являються: документ, що посвідчує особу законного представника;документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

У день подання заяви безоплатно видається довідка за встановленою формою, і підписується посадовою особою управління праці та соціального захисту населення та скріплюється печаткою відповідного уповноваженого органу. Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.

Під час видачі довідки посадова особа управління праці та соціального захисту населення інформує особу, яка переміщується і береться на облік, про можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновлення соціальних виплат, про необхідність відкриття рахунка в уповноваженому банку у разі набуття права на грошову допомогу., надає інформацію про місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Під час видачі довідки посадова особа управління праці та соціального захисту населення інформує особу, яка переміщується, про обов’язок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС (Прилуцькій міській відділ Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області, вул. Соборна,40) про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання. Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення особою, яка переміщується, про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, та щодня подає в електронній формі уповноваженому органові відповідну інформацію.

Довідка не є дійсною без проставлення на її зворотному боці зазначеної відмітки.

Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки, якщо:

1) відсутні обставини, що спричинили переміщення особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

2) втрачено або викрадено документи, що посвідчують особу, яка переміщується, та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.

У разі відмови у видачі довідки на вимогу заявника письмово повідомляється про підстави для такої відмови.

У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею довідки до іншого уповноваженого органу, а раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає дублікат на підставі заяви особи, якій видавалася довідка.

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

 

Здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Постановою Кабінет Міністрів України від 05.11.2014 р. № 637 установлено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року №509.

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 р. такої довідки.

Керуючись вказаною постановою Кабінету Міністрів України, переконливо просимо громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та фактично проживають в м. Прилуки, звернутися до управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради, яке знаходиться за адресою: вул.Київська, 281 кабінет № 47 щодо постановки на облік та отримання відповідної довідки.

 

Про перерахування коштів щодо надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах

Для надання матеріальної підтримки учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, Кабінетом Міністрів України 01 жовтня 2014 року за № 535 прийнята постанова “Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції”.

З метою реалізації вказаної постанови Мінсоцполітики відкрило рахунки для зарахування коштів від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1. Для зарахування коштів в національній валюті (гривні):

Міністерство соціальної політики України

ЄДРПОУ — 37567366

рах. 31252301178737 в Державній казначейській службі України, м. Київ,

МФО 820172

2. Для зарахування коштів в євро та доларах США:

Міністерство соціальної політики України

ЄДРПОУ — 37567366

рах. 25302020054709 в АТ “Укрексімбанк” м. Києва

МФО 322313

Управління праці та соціального захисту населення міської ради звертається до всіх небайдужих прилучан долучитися до надання грошової допомоги вказаним особам та перераховувати кошти на зазначені рахунки.

Заздалегідь дякуємо за розуміння та підтримку.

Начальник управління

Г.П.МАЛИШ

 

 

 

Отримання страхових виплат та послуг особами, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції

Управління праці та соціального захисту населення міської ради повідомляє, що Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 01.10.2014 р. № 531 “Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якою установлено, що:

1)особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції (далі - застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення (якщо страховий випадок настав до моменту переміщення застрахованої особи) та соціальних послуг відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” і “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” робочими органами виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за фактичним місцем проживання (перебування) у порядку, встановленому правліннями фондів. Матеріальне забезпечення виплачується застрахованим особам в установленому порядку через банки;

2) матеріальне забезпечення та соціальні послуги надаються за умови подання документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання, а у разі відсутності таких документів - на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі відсутності у зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення надається у мінімальному розмірі, встановленому правліннями фондів, з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його надання.

 

 

 

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення анти терористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» запроваджено щомісячну адресну допомогу, переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

1. Кому надається грошова допомога

Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в органах соціального захисту населення.

2. Хто призначає і виплачує грошову допомогу

Призначення та виплату грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою уповноваженого представника сім'ї.

3. На який термін надається грошова допомога

Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більше ніж шість місяців.

4. У якому розмірі надається грошова допомога

Грошова допомога надається у таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) — 884 гривні на одну особу (члена сім'ї);

- для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім'ї).

Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

5. Перелік документів для призначення грошової допомоги:

- заява;

- копія свідоцтва про одруження;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї;

- згода на обробку персональних даних.

6. Яким чином виплачується грошова допомога

Грошова допомога перераховується органом соціального захисту населення на рахунок в установі уповноваженого банку.

ВАЖЛИВО

Особам працездатного віку допомога призначається на два місяці. Для одержання допомоги у встановлених розмірах на наступний період особи працездатного віку мають працевлаштуватися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості.

Якщо працездатний член сім'ї протягом двох місяців не працевлаштувався, або перебуває у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції і фактично не працює, розмір допомоги для цих осіб на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

Дорожня карта для вимушених переселенців

 

ІНФОРМАЦІЯ

для громадян, які приїхали

з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

 

Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо Вам необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України в зручний для Вас час.

Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):

паспорт;

– посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

– довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.

Там Вам також допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.

З усіх цих питань Ви можете БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефоном «гарячої лінії»:

0800 507 309

 

Крім того, для отримання допомоги Ви можете звернутися на «гарячу лінію»:

 

Пенсійного фонду

0800 503 753

Державного центру зайнятості

 

0800 505 060

730 – з мобільного телефону

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

0800 501 892

телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

0800 501 383

 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики України: www.mlsp.gov.ua

 

 

Переглядів:4020