Соціальна робота

Соціальна робота — унікальний вид професійної діяльності зі створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості, підвищення добробуту народу. В основі соціальної роботи лежить гуманне, добродійне ставлення до особистості.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:

  • соціальна робота з сім’ями, особами, які опинилися у складних життєвих обставинах (далі – СЖО) - облік, соціальне інспектування, соціальний супровід, профілактика негативних звичок);
  • профілактика раннього соціального сирітства– робота з матерями та їх сім’ями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини або які мають дитину-інваліда; організація соціального супроводу; робота з жінками групи ризику та вагітними жінками; соціальний патронаж та соціальний супровід сімей, діти з яких , по заяві, перебувають в інтернатних закладах;
  • популяризація сімейних форм виховання - соціальна реклама, ведення банку даних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі; соціальне супроводження прийомних сімей; оцінка потреб прийомних дітей та сімей, планування роботи, звітність про ефективність функціонування таких сімей;
  • соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з особами з їх числа та соціальна робота з випускниками шкіл-інтернатів -інспектування та забезпечення соціального супроводу за потребою опікунських сімей та сімей піклувальників, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які опинилися у СЖО; адаптація до самостійного життя;
  • робота з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі або засуджені до покарань без позбавлення волі та їх сім’ями – соціальне інспектування, соціальний супровід; заходи з профілактики негативних явищ; допомога у налагодженні соціальних зв’язків та адаптації до соціуму;
  • первинна профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі -лекційно-тренінгові заняття, відеолекторії, бесіди з учнівською молоддю, дітьми та їх батьками; консультації; акції з пропаганди здорового способу життя;
  • вторинна профілактика серед молоді, яка вживає наркотичні речовини, зокрема ін’єкційним шляхом, у тому числі з ВІЛ-інфікованими особами - надання соціальних послуг з питань зниження поширення ВІЛ-інфекції серед представників уразливих груп населення та за межами таких груп;пропаганда здорового способу життя; соціальна реабілітація, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі;
  • соціальна робота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями - індивідуальні та групові заняття, лекції, бесіди, консультації для дітей, молоді та їх батьків; організація занять клубу «Веселка» та заходів до святкових дат, екскурсій, тощо;
  • розвиток волонтерського руху - навчання волонтерів;залучення волонтерів до масових форм роботи; анкетування, опитування, соціологічні дослідження; участь в акціях.
  • соціальна реклама - створення рекламної продукції з пріоритетних напрямків роботи; розповсюдження державної та регіональної реклами; публікації статей в пресі; виступи на телебаченні, радіо.

 

 

Переглядів:2755