Результати поіменного голосування 12 сесії міської ради 7 скликання (додаються)


Протокол 12 сесії Прилуцької міської ради сьомого скликання від 26.05.2016

Протокол 12 сесiї Прилуцької мiської ради сьомого скликання вiд 26

Перелiк рiшень, ухвалених на 12 сесiї

Прилуцької мiської ради 7 скликання

 

рiшення

Назва  рiшення

Джерело iнформацiї

Публiчнiсть

№1

Про звiт секретаря мiської ради Шамрая А.В.

Секретар мiської ради

ШАМРАЙ А.В.

додається

№2

Про виконання бюджету мiста за

I квартал 2016 року.

 

 

Фiнансове управлiння мiської ради

 

додається

Iнформацiя до рiшення мiської ради  вiд 26 травня 2016 року <Про виконання бюджету мiста

за I квартал2016 року>.

додається

 

Додаток 1(доходи)

додається

Додаток 1(видатки) (ЗФ, СФ)

додається

Додаток 2

додається

Додаток 3

додається

№3

Про внесення змiн до рiшення мiської ради вiд 24 грудня 2015 року №3 <Про бюджет мiста на 2016 рiк" (4 сесiя 7 скликання)>.

 

 

Фiнансове управлiння мiської ради

 

додається

Додаток 1

додається

Додаток 2

додається

Додаток 3

додається

Додаток 3-1

додається

Додаток 5

додається

Додаток 6

додається

Додаток 7

додається

№4

Про змiни бюджетних призначень мiського бюджету.

Фiнансове управлiння мiської ради

додається

№5

Про встановлення лiмiтiв споживання енергоносiїв на 2016 рiк по бюджетних установах, що фiнансуються  з мiського бюджету.

Фiнансове управлiння мiської ради

додається

Лiмiти споживання енергоносiїв на 2016 рiк по бюджетним установам, якi фiнансуються з мiського бюджету.

додається

№6

Про роботу виконавчого комiтету Прилуцької мiської ради за  I квартал 2016 року.

Керуюча справами виконавчого комiтету мiської ради Малоголова Т.М.

додається

Iнформацiя про роботу виконавчого комiтету Прилуцької мiської ради за         I квартал 2016 року.

додається

№7

Про визначення територiй для надання земельних дiлянок учасникам АТО, сiм'ям загиблих та померлих.

Управлiння мiстобудування та архiтектури мiської ради

додається

Схема

додається

№8

Про збiльшення статутного капiталу та затвердження Статуту комунального пiдприємства електромереж зовнiшнього освiтлення <Мiськсвiтло> Прилуцької мiської ради Чернiгiвської областi в новiй редакцiї.

 

Комунальне пiдприємство <Мiськсвiтло> Прилуцької мiської ради

додається

Статут комунального пiдприємства електромереж зовнiшнього освiтлення <Мiськсвiтло> Прилуцької мiської ради Чернiгiвської областi в новiй редакцiї.

додається

№9

Про Звернення до Верховної Ради України та Кабiнету  Мiнiстрiв України.

Вiддiл iнформацiйно - аналiтичного забезпечення мiської ради

додається

Звернення.

додається

№10

 

Про передачу майна.

Вiддiл комунальної власностi мiської ради

додається

 

№11

Про виконання зауважень та пропозицiй, доручень виборцiв, озвучених депутатами на 9 сесiї мiської ради 7 скликання вiд 24 березня 2016 року при розглядi питання <Рiзне>.

Вiддiл iнформацiйно-аналiтичного забезпечення мiської ради

додається

Iнформацiя про виконання зауважень та пропозицiй, доручень виборцiв, озвучених депутатами на 9 сесiї мiської ради 7 скликання вiд 24 березня2016 року при розглядi питання <Рiзне>.

додається

№12

Про утворення Ради голiв постiйних комiсiй та депутатських фракцiй мiської ради.

Секретар мiської ради

ШАМРАЙ А.В.

додається

№13

Про утворення тимчасової контрольної  комiсiї.

 Депутат мiської ради ГАВРИШ О.М.

додається

№14

Про затвердження кандидатури на посаду заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

Сектор по роботi

з кадрами мiської ради

додається

 

№15

Про оплату працi заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.

Сектор по роботi

з кадрами мiської ради

додається

№16

Про внесення змiн до рiшення мiської ради (друге засiдання першої сесiї 7 скликання) вiд 13 листопада 2015 року №8 "Про утворення виконавчого комiтету Прилуцької мiської ради".

Сектор по роботi

з кадрами мiської ради

додається

№17

Про додаткову угоду до Договору на пайову участь у будiвництвi житла за адресою: Чернiгiвська область, м.Прилуки, вул.Iндустрiальна, 7, вiд 21.09.2015 року.

Юридичний вiддiл мiської ради

додається

 

Додаткова угода

№18

Про проведення експертної грошової оцiнки земельних дiлянок.

Вiддiл комунальної власностi мiської ради

додається

Вилучено iнформацiю з обмеженим доступом

№19

Про вирiшення питань землекористування.

 

Вiддiл комунальної власностi мiської ради

додається

Вилучено iнформацiю з обмеженим доступом

 

Примiтка: Мiсце зберiгання документiв - вiддiл iнформацiйно-аналiтичного забезпечення

мiської ради (протягом 5 рокiв)

 

Стенограма дванадцятої сесiї Прилуцької мiської ради сьомого скликання вiд 26.05.2016.

Переглядів:1618