16 вересня 2022

ТОВ “ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Місце знаходження об'єкта: 17503, Чернігівська обл., м Прилуки, вул.Перемоги, будинок 183Г.

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря являється технологічне обладнання очищення та сушіння зерна, зберігання зерна. При роботі технологічного обладнання в атмосферне повітря від стаціонарних джерел надходять забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, сполук азоту (двоокис азоту, оксид діазоту), оксид вуглецю, парникові гази: метан та двоокис вуглецю. Загальні обсяги викидів становлять - 436,85 т/рік.

Адміністрація ТОВ “ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” зобов'язується виконувати норми і правила охорони навколишнього природного середовища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання забруднюючих речовин.

Для ознайомлення з більш детальної інформацією про отримання дозволу ТОВ “ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” звертатися за адресою: 17503, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, будинок 183Г.

Із зауваженнями або заперечуванням щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ “ПАУЕР КОРН ТРЕЙД” звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви до Чернігівської обласної державної адміністрації за адресою: 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, 7.


 

Адміністрація ТОВ “ПАУЕР КОРН ТРЕЙД”

Переглядів:7